Ένα harmonica holder με αναλόγιο


#1

Δείτε στο Video μου αυτό, το harmonica holder με αναλόγιο για εύκολο παίξιμο κιθάρας + φυσαρμόνικας .


Είναι ένα συμπληρωματικό του harmonica holder εδώ: