Πωληση old school t-shirts


#61

Πουληθηκαν τα Genesis, The Waterboys,Dire Straits

Acid Reign-the fear -9euros
M.O.D- gross misconduct-9euros
Tankard-Alien-9 euros
Tank- honour and blood -9euros-
Tank- power of the hunter-9euros-
Tank -filth hound of hades-9euros
Grim reaper -fear no evil- 9 euros
Grim reaper -see you in hell 9 euros
Antrax-state of euphoria - 9 euros
Grim reaper rock you to hell 9 euros
Wasp-headless children- 9 euros
Culprit guilty as charged 9 euros
accept rusiian roulete 9 euros
accept ball to the wall 9 euros
warlock burning the witches 9 euros
Misfits- i turned into a martian live at ritz -8 euros-
Juda priest-screaming for vengeance 9 euros


#62

Πουληθηκε το Μisfits

Acid Reign-the fear -8 euros
M.O.D- gross misconduct-8 euros
Tankard-Alien-8 euros
Tank- honour and blood -8euros-
Tank- power of the hunter-8 euros-
Tank -filth hound of hades-8 euros
Grim reaper -fear no evil- 8 euros
Grim reaper -see you in hell 8 euros
Antrax-state of euphoria - 8 euros
Grim reaper rock you to hell 8 euros
Wasp-headless children- 8 euros
Culprit guilty as charged euros
accept rusiian roulete 8 euros
accept ball to the wall 8 euros
warlock burning the witches 8 euros
Juda priest-screaming for vengeance 8 euros


#63

Πουληθηκε το Judas Priest

Acid Reign-the fear -6 euros
M.O.D- gross misconduct-6 euros
Tankard-Alien-6 euros
Tank- honour and blood -6 euros-
Tank- power of the hunter-6 euros-
Tank -filth hound of hades-6 euros
Grim reaper -fear no evil- 6 euros
Grim reaper -see you in hell 6 euros
Antrax-state of euphoria - 6 euros
Grim reaper rock you to hell 6 euros
Wasp-headless children- 6 euros
Culprit guilty as charged 6 euros
accept rusiian roulete 6 euros
accept ball to the wall 6 euros
warlock burning the witches 6 euros


#64

Πουληθηκαν τα Tank και τα Accept
Acid Reign-the fear -6 euros
M.O.D- gross misconduct-6 euros
Tankard-Alien-6 euros
Grim reaper -fear no evil- 6 euros
Grim reaper -see you in hell 6 euros
Antrax-state of euphoria - 6 euros
Grim reaper rock you to hell 6 euros
Wasp-headless children- 6 euros
Culprit guilty as charged 6 euros
warlock burning the witch


#65

Πωλειται:
Repulsion Horrified original first press LP with insert from necrosis records -necro 002 (80 euros)

Blasphemy-Gods of war original first press from osmose productions no insert (80 euros)


#66

uppppp


#67

Overkill feel the fire tour t-shirt 1986 arm to arm 40 cm, pit to pi 61 cm, small size (80 euros)


#68

Repulsion 60 euros
Blasphemy 60 euros
Overkill tshirt 60 euros