Κιθάρα ταυτόχρονα με εναλλαγή 2 φυσαρμόνικες


#1

πχ ματζορομίνορα ή μικτές κλίμακες πχ μινόρε φυσικό + μινόρε αρμονικό: