Γυναίκες και metal

steelheart-she’s gone
bon jovi-giving love a bad name

nebula-aphrodite.
bitch-be my slave.

Όχι ακόμα.

[B]Bathory - The Woodwoman [/B]
http://www.youtube.com/watch?v=tgOTFNCt-h0

επίσης
[B]Bathory - Woman Of Dark Desires[/B]
http://www.youtube.com/watch?v=6g549ekmpIA&feature=related

και τι γυναίκα, ε
Elizabeth Bathory

[SPOILER][/SPOILER]

Τώρα έχεις :roll:

δεν έχει αναφερθεί τίποτα από ac/dc ακόμα;

[B]Sentenced - Drain Me[/B]

[SPOILER]Always pretending to want you
It’s so easy to make you play my game
Always deceiving to get you
So goddamn easy to make you scream my name
No remorse, no repent
Still to you I’m heaven-sent

I don’t need a reason to hate you
I don’t need a reason to brake you
Just keep that mouth wide open and drain me, my darling
I don’t need to care if you want me
I don’t need to care if you need me
Just spread that pink wide smile and drain me, my darling

For so many years I’ve been faking
It’s so hard to keep lying and smiling in vain
For so many years I’ve been taking
Innocence soiled, hey babe, your loss is my gain
No remorse, no repent
Still to you I’m heaven-sent

I don’t need a reason to hate you
I don’t need a reason to brake you
Just keep that mouth wide open and drain me, my darling
I don’t need to care if you want me
I don’t need to care if you need me
Just spread that pink wide smile and drain me, my darling[/SPOILER]
[B]Powerwolf - Resurrection By Erection [/B]

[SPOILER]When purgatory’s waiting
And the girl immaculate
The highest of commandments dictates to copulate
No grave is animated, you’re buried all alone
So let her work a wonder
And wake your flesh and bone

Resurrection by erection
Raise you phallus to the sky and you never die
It’s resurrection by erection
Raise your bone up to the sky and you never gonna die
Hallelujah, resurrection

The funeral is calling
The mortuary blow
Between my legs I’m waking
I rise from down below
Why do you think believer
God gave you carnal lust
So pray to get a hard on
Before we turn to dust

The devil and the maiden
Prepare for going wild
The new messiah calling
The purgatory child
Before my flesh is fading
The virgin has a turn
The third of days we’re climbing the point of no return

Resurrection by erection
When you wake up from the dead and the angels give a head
Hallelujah, resurrection[/SPOILER]

μιλαμε για στιχο οχι μαλακιες 8)