Ζητούνται βινύλια - singles - κλπ

Έγινε Κωνσταντίνε :slight_smile:

Thanks !!!

Και προς πληροφόρηση του φιλόμουσου κοινού, οι κόπιες M.F. θα τιμώνται προς 15 ευρώ έκαστη.

Κι επειδή η τιμή είναι πάτος και το απόθεμα πολύ περιορισμένο (πέντε τεμάχια) προβείτε εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.