Ολέθριο Ρήγμα


#21

Ε ναι…προφανώς… :roll: … :lol:


#22