Στίχοι που μας εκφράζουν


#3602

I don’t care to further amuse you
Never had you how, could I lose you?
Paid in full, I owe no one at all


#3603

And now I wait my whole lifetime for you
And now I wait my whole lifetime for you

I ride the dirt, I ride the tide for you
I search the outside, search inside for you

To take back what you left me
I know I’ll always burn to be
The one who seeks so I may find
And now I wait my whole lifetime

  Outlaw of torn
  Outlaw of torn
  And I'm torn

So on I wait my whole lifetime for you
So on I wait my whole lifetime for you

The more I search, the more my need for you
The more I bless, the more I bleed for you

You make me smash the clock and feel
I’d rather die behind the wheel
Time was never on my side
So on I wait my whole lifetime

  Outlaw of torn
  Outlaw of torn
  Outlaw of torn
  And I'm torn

Hear me
And if I close my mind in fear
Please pry it open
See me
And if my face becomes sincere
Beware
Hold me
And when I start to come undone
Stitch me together
Save me
And when you see me strut
Remind me of what left this outlaw torn


#3604

When you start to take a look within
Do you feel at ease with what you see
Do you think you can have peace of mind
And have self-belief or be satisfied

Do you think you even like yourself
Or really think you could be someone else
Is there something that you’d rather be
Never thought you’d be had the chance to see

All my life I’ve run away
All my life I tried to hide away

Feel the paranoia creeping in
Like a cancer eating at the skin
Do you feel you’ve lost your self-esteem
And your self respect, what can you expect

All my life…I’ve run away
All my life I tried to hide away

All my life…I’ve run astray
Let my faith…slip away
All my life…I’ve run astray
Allowed my faith…to drift away

Are you scared to look inside your mind
Are you worried just at what you’ll find
Do you really want to face the truth
Does it matter now, what have you got to lose

Try to release the anger from within
Forgive yourself a few immortal sins
Do you really care what people think
Are you strong enough to release the guilt

All my life…I’ve run away
All my life I tried to hide away

All my life…I’ve run astray
Let my faith…slip away
All my life…I’ve run astray
Allowed my faith…to drift away


#3605

^^ <3

Κι ούτε που σκέφτηκα ποτέ πως θα ξεχάσεις…


#3606

The X-Factor μακραν τους καλυτερους στιχους Iron Maiden… ολοκληρο, σχεδον καθε τραγουδι εχει τελειους στιχους! Μη βαλω και το Virus μεσα που επισης εχει φοβερους στιχους.

on topic:

Somewhere
Someone
Must bow

Despair
Hidden
Somehow


#3607

Οι in the woods ζουν και βασιλεύουν…

I found I had only a minor role
In the play of my own destiny
I had to improvise my role off-stage
Beg the audience for clemency
I’m the only one who hasn’t seen the script
And every day’s like a well-rehearsed lie
And though it seems they’re selling tickets to my dreams
I’d like to kiss the theatre goodbye


#3608

Keep moving on, Keep moving on, Keep moving on
Face your fear
Accept your war
It is what it is


#3609

you’re nowhere now.


#3610

^^^…And I can’t understand
How one is more important
Than the other


#3611

^^^^

Heaven kicked you out
You wouldn’t wear a tie
Staring at some pictures by yourself
At something that you want to have but will never get
Going nowhere

You get drunk every night
You can’t get drunk on life
Shouting at the world you’ll never change
But it’s what’s inside you’ve got to rearrange
Going nowhere


#3612

So let’s raise this bitter glass to us never getting through.
When I look into your eyes I can see you see it too


#3613

I could be foreign forever to your otherland
I could be foreign forevermore to your promiseland
One life was great, but another…
No, I don’t want to live on the edge
I won’t follow you
I found my own
I will stay
I could stay forevermore

I’ve said a farewell to never-ending smiles
From my place I can finally see
How much of this shade I called myself was me,
And what was left behind


#3614

I’ve done everything that can be done to heal this wound
Left it on it’s own for years

I’ve done everything that can be done to heal this wound
Left it on it’s own for years
Couldn’t touch it, didn’t pick it, didn’t get it wet
It didn’t stop the bleeding
I bandaged it, I wrapped it, stitched it, tourniqueted it
I held it stiff & aching in the air
Held it there til I went beserk
Didn’t sleep
It didn’t work
Didn’t stop it weeping

And the wound is your life
And your life took on a life of it’s own
(Or so you foolishly thought)
And your life rolled on over me Bang-Bang like 56 train wheels
Every time I heard news of you

And the wound was in every lousy song on the radio

And the pain was like a tree-fern in the dark, damp, forgotten places
Darkness didn’t stop her growing
New-born baby cells dividing…
Curled up tight unrolling day by day
Stretching up, stretching out
Forming the same identical shape
Clones. There ain’t too much sadder than
Clones - relentlessly emerging from the hairy heart of the wound

And the fern is beautiful in it’s own way
Uncurling in the dark
Beautiful with no one there to see it
As the would weeps & aches


#3615

“Ænema”

Some say the end is near.
Some say we’ll see Armageddon soon.
I certainly hope we will.
I sure could use a vacation from this

Bullshit three ring circus sideshow of freaks

Here in this hopeless fucking hole we call L.A.
The only way to fix it is to flush it all away.
Any fucking time. Any fucking day.
Learn to swim, I’ll see you down in Arizona Bay.

Fret for your figure and
Fret for your latte and
Fret for your lawsuit and
Fret for your hairpiece and
Fret for your Prozac and
Fret for your pilot and
Fret for your contract and
Fret for your car.

It’s a bullshit three ring circus sideshow of freaks

Here in this hopeless fucking hole we call L.A.
The only way to fix it is to flush it all away.
Any fucking time. Any fucking day.
Learn to swim, I’ll see you down in Arizona Bay.

Some say a comet will fall from the sky.
Followed by meteor showers and tidal waves.
Followed by fault lines that cannot sit still.
Followed by millions of dumbfounded dip shits.

Some say the end is near.
Some say we’ll see Armageddon soon.
I certainly hope we will cause
I sure could use a vacation from this

Stupid shit, silly shit, stupid shit…

One great big festering neon distraction,
I’ve a suggestion to keep you all occupied.

Learn to swim.

Mom’s gonna fix it all soon.
Mom’s comin’ round to put it back the way it ought to be.

Learn to swim.

Fuck L Ron Hubbard and
Fuck all his clones.
Fuck all these gun-toting
Hip gangster wannabes.

Learn to swim.

Fuck retro anything.
Fuck your tattoos.
Fuck all you junkies and
Fuck your short memory.

Learn to swim.

Fuck smiley glad-hands
With hidden agendas.
Fuck these dysfunctional,
Insecure actresses.

Learn to swim.

Cause I’m praying for rain
And I’m praying for tidal waves
I wanna see the ground give way.
I wanna watch it all go down.
Mom, please flush it all away.
I wanna see it go right in and down.
I wanna watch it go right in.
Watch you flush it all away.

Time to bring it down again.
Don’t just call me pessimist.
Try and read between the lines.

I can’t imagine why you wouldn’t
Welcome any change, my friend.

I wanna see it all come down.
Bring it down
Suck it down.
Flush it down.


#3616

“Whatever Is Wrong With You”

We need to talk… about the way you’ve been behaving
We need to talk… about the christmas lights in your clothes
We need to talk… about the stranger in the kitchen
We need to talk… about the scissors and the silver foil
I thank God…
You’re so fabulously…
Odd

Whatever is wrong with you
Whatever is wrong with you
Whatever is wrong with you
Is so right for me
So right for me

We need to talk… about the wedding cake, and the wet-suit
We need to talk… about the policeman down the hall
You’re truly strange
But it wouldn’t do for us all to be the same

Whatever is wrong with you
Whatever is wrong with you
Whatever is wrong with you
Is so right for me
Just right for me

Whatever is wrong with you
Whatever is wrong with you
Whatever is wrong with you
Is so right for me
So right

Whatever is wrong with you
Is so right for me.

Marillion - Whatever Is Wrong With You


#3617

Ωραιες μερες…


Fuck
Everyone
And
Run

…We are the new Kings
We had the keys to Old Russia’s locked doors
We are the new Kings
Here on the corporation’s top floor
If you cross us we’ll buy you and you can retire
Your children set up for life
Think about it…

Greed is good…

We are the new Kings
We sold your council houses, not to you, but the banks
Up in the stratosphere - wielding the knife
While you said thanks
Oceans of money high in the clouds
But if you hang around
More often than not, it’ll trickle down…

While the diggers of the diamonds we wear, labour underground for dear life
On your knees, peasant, and kiss this ring
You’re working for the new king

We are the new kings
I’ll tell you a tale
We’re too big to fall
We’re too big to fail…

“We’re too big to fail… And when we do, It’s down to you”

‘Too big to fail’ is an American expression coined in 1984 by U.S. Congressman Stewart McKinney when the Federal Deposit Insurance Corporation was forced to bail out the Continental Illinois National Bank and Trust Company, then the largest bank failure in US history.

The expression was used repeatedly during the global financial crisis of 2008 - onwards with respect to describe institutions whose collapse would be so catastrophic that they must be supported by government (i.e. the tax payer).


#3618

And in time you’ll chase your demons off
You’ll run with the fire without burning out
If you fall, if you fail, you know I’ll be there still
I may be frail of heart, but I’m strong of will

These are the facts
Small things you might need to know some day

There’s a minute in each hour when the thought is hard to hold
There’s a hollow right at my doorstep where the draft is bittercold,
and the pitfalls are too many and too close
Some things are inconvenient to know
That’s how it goes


#3619

http://40wattsun.com/wp-content/themes/simplekey/images/bg.jpg

The picture whole is seldom seen

And far less understood.

I’ll see only fragmentary parts

And fill the spaces as the dark deems right.

Turn me away from that horizon -

There is no too great a distance I will not stretch my eyes -

Before the shadow is perfected

By the last time;

And the last time.


#3620

MADBALL
Times are changing!

Life’s hard, you struggle some times
In the end I’ll get what’s mine


#3621

I’m in a mood to do something bad
I don’t know how but I know why
When I see you I get mad
I’m going crazy must be the drug

I’m in a mood to build something big
A great big hole if I start to dig
I’m getting ready for my new comeback
I’m thinking faster than my own thoughts

Forever stoned

I’m far away long time ago
I’m thinking funny in a funny way
I see voices I hear the light
I’ll go cold turkey if I make it tonight

Forever stoned