Εφεύρεση για πολύ κούνημα!


#21

#22

Ένα υψίκορμο μικρής τετράγωνης διατομής υποστύλωμα έχει μεγάλη ελαστικότητα. Ένα τοίχωμα ( τοιχίο ) έχει μικρότερη ελαστικότητα. Ένα εξολοκλήρου κτίριο από σκυρόδεμα έχει μεγάλη ακαμψία.

  1. Αν κατασκευάσεις έναν σκελετό οικοδομής εξολοκλήρου με μικρής τετράγωνης και ισομετρικής διατομής υποστυλώματα θα υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα οπότε και απορρόφηση ενέργειας και την αποφυγή της εμφάνισης των ρωγμών στον κορμό δοκού και υποστυλώματος. Έχεις όμως πρόβλημα στον κορμό κοντά στην βάση ο οποίος κόβεται εύκολα λόγο της τέμνουσας βάσης.
  2. Αν κατασκευάσεις έναν σκελετό οικοδομής εξολοκλήρου με τοιχώματα και δοκούς λόγο της έλλειψης ελαστικότητας και της δυναμικής που διαθέτει ο κορμός του τοιχώματος θα κατεβάσει μεγάλες ροπές ανατροπής στην βάση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ανοδικές εντάσεις στην μία πλευρά του τοιχώματος τις οποίες προσπαθεί να αναλάβει η πεδιλοδοκός και η δοκός εφαρμόζοντας αντιρροπές δηλαδή εξισώσεις ισορροπίας. Είναι όμως τόσο μεγάλες αυτές οι ανοδικές εντάσεις που είναι αδύνατον να παραληφθούν από τους πεδιλοδοκούς και τους δοκούς οπότε σε μεγάλους σεισμούς έχουμε αστοχία της πεδιλοδοκού και της δοκού.
  3. Αν κατασκευάσεις ένα κτίριο εξολοκλήρου από σκυρόδεμα δεν υπάρχουν δοκοί οπότε δεν θα υπήρχε λογικά πρόβλημα. Δεν υπάρχουν δοκοί ούτε και ελαστικότητα. Τι γίνεται σε αυτή την μέθοδο σχεδιασμού? Ναι δεν υπάρχουν δοκοί υπάρχουν όμως κόμβοι ( γωνίες ) που σχηματίζονται ανάμεσα στην πλάκα και τα κατακόρυφα στοιχεία. Το χειρότερο υπάρχουν πόρτες και παράθυρα τα οποία έχουν κόμβους οι οποίοι είναι και το ποιό αδύναμο σημείο της κατασκευής. Γιατί? Διότι ένα κτίριο εξολοκλήρου από σκυρόδεμα έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος ( 2450 kg/m3 ) το οποίο παραλαμβάνεται από το έδαφος. Όμως όταν μία εντελώς άκαμπτη κατασκευή υπόκειται σε ένα σεισμό δημιουργείτε ροπή ανατροπής σε ολόκληρο τον φορέα και όχι στα υποστυλώματα και τα τοιχώματα όπως συμβαίνει στις πρώτες δύο μεθόδους δόμησης με αποτέλεσμα όλη η βάση της κατασκευής να έχει μία ανάκληση και να χάνει την επαφή της με το έδαφος. Το αποτέλεσμα είναι τα φορτία της κατασκευής να χάνουν την στήριξη που είχαν από το έδαφος και να δημιουργούν ροπές στους κόμβους της πόρτας και του παραθύρου. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε αστοχία ακριβώς πάνω από τον κόμβο γιατί εκεί είναι το πιο αδύναμο μέρος της κατασκευής.
    Όλα και τα τρία συστήματα δόμησης σήμερα έχουν πρόβλημα όταν ο σεισμός είναι μεγάλος. Η ευρεσιτεχνία και η μέθοδος που προτείνω έχει απόδοση και στις τρις μεθόδους που ανέφερα. Την μεγαλύτερη όμως απόδοση την έχει στην τρίτη μέθοδο δηλαδή σε τελείως άκαμπτες κατασκευές εξολοκλήρου από σκυρόδεμα διότι πακτώνοντας μόνο τα γωνιακά άκρα της κατασκευής έχεις καλύτερα αποτελέσματα στον σεισμό με λιγότερο κόστος. Η ευρεσιτεχνία είναι ένας μηχανισμός που ενώνει το δώμα με το έδαφος με σκοπό να σταματά από το δώμα τις ανοδικές εντάσεις από την ροπή ανατροπής. Δηλαδή παραλαμβάνει τις ανοδικές εντάσεις της ροπής ανατροπής από το δώμα και με την βοήθεια του τένοντα τις στέλνει μέσα στο έδαφος. Η δεξιόστροφη ροπή ανατροπής του κτιρίου δημιουργεί αριστερόστροφη ροπή στους κόμβους λόγο του ότι τα στατικά φορτία χάνουν την στήριξη του εδάφους οπότε δεν έχουμε ισορροπία δυνάμεων. Αν σταματήσουμε την ροπή ανατροπής δεν θα έχουμε την ανάκληση της βάσης οπότε τα στατικά φορτία θα έχουν την στήριξη του εδάφους και δεν θα έχουμε την ροπή στους κόμβους οπότε δεν θα υπάρχουν και οι εντάσεις που προκαλούν την αστοχία. Η πρώτη μέθοδος χρειάζεται για να έχει απόδοση έναν μηχανισμό στο κέντρο κάθε ενός υποστυλώματος. Η δεύτερη μέθοδο με τα τοιχώματα ένα μηχανισμό σε όλα τα άκρα του τοιχώματος. Η τρίτη άκαμπτη μέθοδος ένα μηχανισμό σε κάθε άκρο της κατασκευής Οπότε τους λιγότερους μηχανισμούς τους θέλει η τρίτη μέθοδος. Μην θεωρείτε ότι επειδή η τρίτη μέθοδος έχει πολλά μπετά είναι και πιο ακριβή διότι τα προκατασκευασμένα εξολοκλήρου από σκυρόδεμα είναι 50% πιο φθηνά από τις συμβατικές κατοικίες.

#23

Και εφεύρεση από Έλληνα για σχεδόν τσάμπα ενέργεια!
Π.Ζ…Αντιδραστήρας ψυχρής καύσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (μεγάλης ισχύος). Σε λίγες μέρες στο zougla gr, στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο’
Το ενεργειακό “παιδί” του Πέτρου Ζωγράφου και της επιστημονικής ομάδας του είναι εδώ…ισχυρό και ανατρεπτικό… https://www.facebook.com/watertopower/?hc_location=group_dialog


#24

Πολλές φορές όταν καταρρεύσει μία κατασκευή στον σεισμό ρίχνουμε το φταίξιμο στον πολιτικό μηχανικό για την μελέτη που έκανε και στον κατασκευαστή για τις κακοτεχνίες. Είναι σωστό αυτό ή μήπως τους κατηγορούμε άδικα? Και όμως είναι δυνατόν μία κατασκευή με άρτια μελέτη και άψογη κατασκευή να καταρρεύσει σε έναν σεισμό ενώ μία άλλη με κάκιστες προδιαγραφές λίγα μέτρα πιο πέρα να μην πάθει ζημιά. Που οφείλεται αυτό? Οφείλεται στον συντονισμό. Το έδαφος από φυσικής του συστάσεως έχει διαφορετική σύσταση στην δομή του από περιοχή σε περιοχή οπότε και οι συχνότητες που μεταδίδει πάνω στην κατασκευή είναι διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή. Όταν η συχνότητα του εδάφους συμπέσει με την συχνότητα του κτιρίου έχουμε την ιδιοσυχνότητα Κατά την ιδιοσυχνότητα δημιουργείτε ο συντονισμός. Κατά τον συντονισμό έχουμε στην πάροδο του χρόνου αυξητικό πλάτος των μετατοπίσεων των πάνω ορόφων με αποτέλεσμα την κατάρρευση του κτιρίου.
Φυσικά υπάρχει και μία άλλη παράμετρος εκτός της σύστασης του εδάφους που δημιουργείτε ο συντονισμός και είναι αυτή του συσχετισμού της συχνότητας και του ύψους της κατασκευής. Άντε μετά να αποδείξει ο πολιτικός μηχανικός και ο κατασκευαστείς ότι δεν φταίει αυτός και φταίει η μη προβλέψιμη συχνότητα του εδάφους που είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή. Η ευρεσιτεχνία λύνει και αυτό το πρόβλημα του συντονισμού διότι παρεμποδίζει δυναμικά τις μετατοπίσεις των ορόφων σε κάθε κύκλο φόρτισης του σεισμού προς την κατασκευή οπότε σταματά τον συντονισμό. Σχετικό βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι όταν οι μετατοπίσεις του εδάφους είναι μικρές και γρήγορες επηρεάζουν τις χαμηλές κατασκευές. Αντιθέτως όταν οι μετατοπίσεις του εδάφους είναι μεγάλες και αργές επηρεάζουν τις υψίκορμες κατασκευές.
Δηλαδή ένας σεισμός που οποίου το επίκεντρο είναι μακριά από την κατασκευή οπότε και το πλάτος του κύματος είναι μεγάλο και αργό θα επιφέρει καταστροφές στα ψιλά κτίρια Αντιθέτως όταν ο σεισμός είναι ρηχός και κοντά στις κατασκευές έχει μικρό πλάτος μετατοπίσεις και μεγάλη ταχύτητα και αυτό θα επιφέρει ζημιές στα χαμηλά κτίρια.
https://www.youtube.com/watch?v=LV_UuzEznHs&t=2s&list=LLZaFAWh80Zs3gvEulYCex2A&index=114


#25

Τι είναι η “ψυχρή καύση”; Επιστημονικός ορισμός, παραπομπές βιβλιογραφίας κλπ;


#26

Η απάντηση σε αυτό το βίντεο. Βασικά παράγει ενέργεια χωρίς θερμότητα και δεν έχει καμία απώλεια θερμότητας
Πώς η εφεύρεση του Πέτρου Ζωγράφου παρακάμπτει την απαγορευτική διάταξη του 2ου θερμοδυναμικού νόμου https://www.youtube.com/watch?v=OVnT60dvrgw

Ο Πέτρος Ζωγράφος και η εφεύρεση στο PBS News Hour

Το μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο PBS των ΗΠΑ, έστειλε στην Ελλάδα έναν από τους πιο διάσημους δημοσιογράφους του, τον Malcolm Brabant, για να αναδείξει την εκπληκτική εφεύρεση του Πέτρου Ζωγράφου https://www.facebook.com/FotisHajiprodromou/videos/o.1632840320304235/518531398486438/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=P0HREG3zlN0&list=LLZaFAWh80Zs3gvEulYCex2A&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=gUWI9xrbKpI&t=0s&list=LLZaFAWh80Zs3gvEulYCex2A&index=49


#27

Ακόμα στην επικαιρότητα ο Ζωγράφος; Νόμιζα είχε ξεχαστεί πια αυτή η (αυτ)απάτη…


#28

Είναι μερικοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι δουν τα μάτια τους άλλοι που πιστεύουν αυτό που λέει το μυαλό τους άλλοι που πιστεύουν αυτά που είναι μόνο για το συμφέρον τους υπάρχουν και οι βλάκες που πιστεύουν ότι τους πουν τα παπαγαλάκια.
Πάντως ένα είναι σίγουρο Η αλήθεια επανέρχεται και επιμένει ενώ το ψέμα κρύβεται.