Τεχνικά άρθρα που ενδιαφέρουν και μουσικούς


#1

Πολλά από τα παρακάτω τεχνικά (εκλαϊκευμένα) θέματα πιστεύω θα βοηθήσουν και τον επαγγελματία μουσικό ή τον ερασιτέχνη μουσικό ,έστω με εγκυκλοπαιδικές τεχνικές γνώσεις ,για να μπορεί να κατανοήσει θέματα μουσικοτεχνολογίας και να υποστηρίξει τις μουσικές παραγωγές του και τα μηχανήματα της ορχήστρας του.....
http://www.avsite.gr/forum/threads/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82.151554/