1 Εισιτήριο Guns n roses ΑΡΕΝΑ

Για λογαριασμό φίλου, το δίνει 70 ευρώ

αν υπαρχει το θέλω.

1 Like

Αν το ήξερα νωρίτερα, θα είχα μπει ήδη στο καράβι :stuck_out_tongue_winking_eye:

πουληθηκε.