Ντροπαλό εισιτήριο των 16,12 euros για τους Woven Hand ψάχνει αγοραστή

μη σχολιαστεί η τιμή πάλι πληζ.

εδω…το θελω…

Τι 16,12 μωρε μαλακα.

δόθηκε, θενξ.

θεργιέ τον παίρνεις.