Τραγούδια: 1940-1999 στο Jukebox

Απολαύστε από αυτό το jukebox τα 20 πιο δημοφιλή τραγούδια του κάθε έτους 1940-1999!

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για επιλογή ενός από τα 20 καθώς και για αρχή, παύση, διακοπή, εμπρός και πίσω.