Πωλούνται 2 32άρια εισιτήρια για Smoke the Fuzz - Howler Edition

Πωλούνται 2 32άρια (early bird) εισιτήρια για το Smoke the Fuzz Fest: Howler Edition, που γίνεται αυτό το Σάββατο στο Γκαγκάριν, με All Them Witches, Earthless, Causa Sui, Siena Root, Electric Moon, Yuri Gagarin.

Πληροφορίες εντός.