Πωλούνται 2 εισιτήρια Bon Jovi

Πωλούνται 2 εισιτήρια Bon Jovi (Αθήνα) των 80ε στις κερκίδες

Θύρα 9
Τμήμα Α
Σειρά 30

Δίνονται στην αρχική τιμή τους (80ε έκαστος)

Thanks!!!