Πωλούνται 2 Εισιτήρια για Candlemass

Πωλούνται 2 εισιτήρια για Candlemass στα 16 ευρώ έκαστο, όσο αγοράστηκαν. Κατά προτίμηση κάποια στάση μετρό μπλε γραμμής.

Aπομένει ένα. up!

Θέλω. Νομισματοκοπείο είναι καλά ?