Πωλούνται 2 Εισιτήρια Deep Purple (Αθήνα) - 60?!

Πωλούνται 2 Εισιτήρια Deep Purple για την συναυλία της Αθήνας στα 60? ή 30? το ένα λόγω απροόπτου.

i want them check pm