Πωλούνται 2 εισιτήρια για Spirit Caravan, Αθήνα (edit: gone)

12 ευρώ έκαστο, κανονικά εισιτήρια, χέρι με χέρι, Αθήνα.

προτιμάται όποιος χρειάζεται και τα δύο :stuck_out_tongue:

(edit: gone)