Κυριακή 21/04, Drifter Bar

Κυριακή 21/04, στο Drifter Bar (Θεσσαλονίκη) μετά τις 22:00.

Bump, σήμερα.