Συναυλία Οικονομικής Ενίσχυσης στην Κατάληψη Κουβέλου | Βιολογικό, 22.10

Σάββατο 22/10.
Στέκι στο Βιολογικό, Θεσσαλονίκη.
Συναυλία Οικονομικής Ενίσχυσης στην Κατάληψη Κουβέλου.

Zvarna (Γιάννενα)
Phineas Cage (Θεσσαλονίκη)
My Turn (Αθήνα)
Take The Chance (Βόλος)