Ρυθμοί 3/4 , βάλς , Τσάμικο και διαφορά με τα 6/8

Δείτε το video μου:


Δείτε πλήρη ανάλυση για τη διαφορά ανάμεσα στους ρυθμούς 3/4 & 6/8 και μεγάλο ρεπερτόριο στην περιγραφή του Youtube
Ενδεικτικό ρεπερτόριο για 3/4 (που δεν χορεύονται σαν Βαλς) είναι :
? Ο Εθνικός μας Ύμνος
? Χάρτινο το φεγγαράκι
? Τσάμικα

Μερικά παραδείγματα από το ελληνικό ρεπερτόριο για 3/4 valse είναι:
? ΠΑΡΕ ΜΕ (με παρτιτούρα: http://i1290.photobucket.com/albums/b539/stefanos604/Guitar%20General/Pi3AC0rhoepsilonmuepsilonpialpharhotauiotatauomicron3CD0rhoalpha_zpsa4b20b82.jpg) . Ακούστε το ΕΔΩ: http://www.youtube.com/watch?v=buAuGwAQPfw
? ΜΕΝΕΞΕΔΕΣ ΚΑΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

ΤΣΑΜΙΚΑ
Με το πέρασμα του χρόνου ο χορός Τσάμικος χορεύεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στην Ελλάδα. Χορεύεται σε κύκλο με ρυθμό 6/8 (αργός) ή 3/4 (γρήγορος).
Στις παρτιτούρες συχνά συναντάμε τον Τσάμικο ως 3/4 .
Ενδεικτικό ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΣΑΜΙΚΟΥ:
? ΙΤΙΑ
? ΕΝΑΣ ΑΗΤΟΣ