Ρυθμός 5/8 με κιθάρα

Το Video μου για τον ρυθμό 5/8 :


Ο πεντάσημος ρυθμός συναντάται :
? είτε με τον χαρακτηριστικό τρίσημο στην αρχή (πχ ΠΕΡΙΜΠΑΝΟΥ ) ή
? στο τέλος του μέτρου ( πχ Πετραδάκι-πετραδάκι)

Περισσότερες λεπτομέρειες και για εναλλακτικό παίξιμο του ρυθμού στο video και στην περιγραφή του youtube.

Επειδή κατα λάθος γράφτηκε 2 φορές παρακαλείται ο moderator να διαγράψει το ένα post