Πωλείται εισιτήριο Accept

Πωλείται ένα εισιτήριο για το live των Αccept στο fuzz.
στη τιμή που αγοράστηκε.

ήτοι ?