Εισιτήριο acdc για αρένα

Περίσσεψε ένα τεμάχιο.

Δίδεται στην τιμή των 65 euro.

Έφυγε…ευχαριστούμε :slight_smile: