Πωλήται ή ανταλλάσεται B3 Studio projects

B3 Studio projects σε άριστη κατάσταση
με πολύ λίγες ώρες χρήσης .

Πωλήται στην τιμή των 100 Euro ή ανταλλάσεται με SHURE SM57LC
Περιοχή Άγιος Στέφανος Αττικής