Πωλουνται black death lps,7"eps,cds

ολα ειναι σε αριστη κατασταση.
antonis_armed@yahoo.gr
ΣΤΑ 4 CDS + 1 CD ΔΩΡΟ.

ESCHATON"causa fortior"lp 9 euro
END"I"lp 9 euro
BURIAL HORDES"devotion to unholy creed"lp 10 euro
RIDDLE OF MEANDER"end of all life and creation"lp 9 euro
EMBRACE OF THERNS"praying for absolution"lp 15 euro
INUTERO CANNIBALISM"failure of christ"pic 7"ep 3 euro
INUTERO CANNIBALISM"failure of christ"7"ep 3 euro
IMPERIAL DARKNESS"havoc’s split asunder"split 7"ep 3 euro
SOULSKINNER/VORKEIST"split 7"ep 4 euro
V/A"feast of the diabolical"(chaosbaphomet,wargoat…)4way split 7"ep 4 euro
CHAOSBAPHOMET/CRUCIFIXION BOUNDS"split 7"ep 4 euro
ALMIGHTY SATHANAS/SARGATANAS"split 7"ep 4 euro
ENSHADOWED/VULTURINE"split 7"ep 4 euro
ENSHADOED/MANTAK"split 7"ep 4 euro
AENAON/SATANOCHIO"split 7"ep 3 euro
GOSPEL OF GRIEF/STRIGOI VII"split 7"ep 4 euro
ESCHATON"…for the new aeon" 7"ep 4 euro
ESCHATON/ERHABENHEIT"split 7"ep 4 euro
RIDDLE OF MEANDER/WARMARCH"split 7"ep 4 euro

AENAON"phenomenon"cd 4 euro
MIGHTNIGHT SCREAM"the evil her"cd 3 euro
DISOLVO ANIMUS"leatoric morte"cd 4 euro
DAYLIGHT MISERY"dapressive icons"cd 4 euro
AASGARD"nekriki mistagogia"cd 4 euro
ENSHADOWED"messengers of the darest dawn"cd 4 euro
ENSHADOWED/BURIAL HORDES/DEVATHRON/ANGSRRIDDEN"split cd" 4 euro
ENSHADOWED/THORNSPAWN"6.6.6" split cd 4 euro
ENSHADOWED"messengers of the darkest dawn"digipack cd 4 euro
SOULSKINNER"non stop killing"cd 4 euro
SOULSKINNER"breeding the grotesque"cd 4 euro
DESOLATION"eternity of hell"cd 4 euro
EMBRACE OF THORNS"atonement ritual"cd 4 euro
NETHESCERIAL"qvorum"cd 4 euro
MORS IN TABULA"blemish"cd 4 euro
GOSPEL OF GRRIEF"our symbol is death"cd 4 euro
ESCHATON"cause fortior"cd 4 euro
DEAD BY DAWN"living legacy"cd 4 euro
LYKANGES"uhder the veil of darkness"cd 4 euro
WINTERDEMONS"the darkest storm" cd 4 euro
DEVATHRON"diadema"cd 4 euro
DEATHVILLE"no chance with the malicious"cd 4 euro
SAD"Total Nothingness" cd 4 euro
SAD"A Curse in Disguise"cd 4 euro
SAD"Enlightened by Darkness"cd 4 euro
SAD"Walking the Paths of Despair"cd 4 euro
SAD"Abandoned and Forgotten"cd 4 euro
SAD"Black Winter of Desolation"cd 4 euro
GRAB"plague"cd 4 euro
MORTUUS CAELUM/WINDS OF MALICE"split cd" 4 euro
DIABOLICAL PRINCIPLES"investigating a new dawn"cd 4 euro
DIABOLICAL PRINCIPLES"beyond the horizon"cd 4 euro
GOTTLOS"infernal pandemonio"cd 4 euro
LORD IMPALER"admire the cosmos black"cd 4 euro
KVELE"dawn of the impaler"cd 4euro
KAMPF"nothing but wrath"cd 4 euro
DEAD DAWN RISING"“cd” 4 euro
GRIM DESTROYER"might and majesty"cd 4 euro
NORTHERN BREEZE"sailing to the north"cd 4 euro
SAVAOTH"whispers often bleat"cd 4 euro
THE ETERNAL SUFFERING"miasma"cd 4 euro

ΣΤΑ 4 CDS + 1 CD ΔΩΡΟ.

up…