Προσφορα black-death

ΟΛΑ ΜΑΖΙ 30 ΕΥΡΩ.ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΤΣΤΑΣΗ
anotnis_armed@yahoo.gr

GOTTLOS"infernal pandemonio"LP 7 euro

DEUS IGNOTUS/ABNORM"reflexions on nothingness"split tape 1 euro
KVELE"promo '09" tape 1 euro
PRIMEVAL MASS"enlightened black gnosis"tape 1 euro
DAWN OF DIVISION"awaiting the dawn"cd-r 1.50 euro
SAD"promo 2010"digi cd-r 1,50 euro

TERRA TENEBRAE"subconscious"cd 4 euro
OBDUCTION"II" 4 euro
GAUNTLES SWORD"theosophy"cd 4 euro
CHAOTIC SYMMETRY"ερπωμενοι"cd 3 euro
DAWN OF DIVISION"tears of the ocean"cd 4 euro
URANUS"heathendome"cd 4 euro
URANUS"doctrine of immortality"cd 3 euro
UNHOLY RITUALl"rex mindi"cd 3 euro

AYTA EMEINAN,NA ΦΕΥΓΟΥΝ.ΟΛΑ ΜΑΖΙ 23 ΕΥΡΩ.
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΤΣΤΑΣΗ
anotnis_armed@yahoo.gr

GOTTLOS"infernal pandemonio"LP 7 euro
DEUS IGNOTUS/ABNORM"reflexions on nothingness"split tape 1 euro
KVELE"promo '09" tape 1 euro
PRIMEVAL MASS"enlightened black gnosis"tape 1 euro
DAWN OF DIVISION"awaiting the dawn"cd-r 1.50 euro
SAD"promo 2010"digi cd-r 1,50 euro
TERRA TENEBRAE"subconscious"cd 4 euro
OBDUCTION"II" 4 euro
CHAOTIC SYMMETRY"ερπωμενοι"cd 3 euro
URANUS"heathendome"cd 4 euro
URANUS"doctrine of immortality"cd 3 euro