Πωλείται διήμερο εισιτήριο Blind Guardian

Πωλείται διήμερο εισιτήριο Blind Guardian 60?.
Πληροφορίες harris_afe@yahoo.gr

κανείς;