Πωλείται boss mt-2

Ελάχιστα χρησιμοποιημένο . Αγορασμένο από τον Thomann πριν ένα χρόνο .
Το πετάλι τελικά δεν μου άρεσε για αυτό και το δίνω .

50eyro

Bump !

30 ευρώ , να φεύγει