CANNIBAL CORPSE - Bible of butchery : official biography!

Σε ολοκαίνουργια κατάσταση, περισσότερες λεπτομέρειες για το βιβλίο εδώ:

http://www.metalblade.com/us/news/cannibal-corpse-bible-of-butchery-details-and-excerpts/

Τιμή : 25 ευρώ

Φωτογραφιες :Σε ολοκαίνουργια κατάσταση, περισσότερες λεπτομέρειες για το βιβλίο εδώ:

[B][U]Τιμή : [/U][/B]25 ευρώ

Φωτογραφιες :Σε ολοκαίνουργια κατάσταση, περισσότερες λεπτομέρειες για το βιβλίο εδώ:

[B][U]Τιμή : [/U][/B]25 ευρώ

Φωτογραφιες :Σε ολοκαίνουργια κατάσταση, περισσότερες λεπτομέρειες για το βιβλίο εδώ:

[B][U]Τιμή : [/U][/B]25 ευρώ

Φωτογραφιες :Σε ολοκαίνουργια κατάσταση, περισσότερες λεπτομέρειες για το βιβλίο εδώ:

[B][U]Τιμή : [/U][/B]25 ευρώ

Φωτογραφιες :[B][SIZE=7]!!! SOLD !!![/SIZE][/B]