Πωλούνται CD Birthday Party, Gang Of Four, Judas Priest,Sodom + Αφίσα Accept/Desaster

Πωλούνται τα παρακάτω CD. Η ανταλλαγή θα γίνει χέρι-χέρι στη Θεσσαλονίκη. Όποιος τα θέλει όλα μπορώ να τα στείλω και με αντικαταβολή.

Birthday Party - Hee Haw – 7 ευρώ
Gang Of Four - Gold Solid & Another Day/Another Dollar – 7 ευρώ
Judas Priest - British Steel – 7 ευρώ
Sodom - Persecution Mania – 5 ευρώ

  • Αφίσα Accept/Desaster – 1,5 ευρώ

Όποιος τα θέλει όλα τα παίρνει με 25 ευρώ.

Φωτογραφίες:

Όποιος τα θέλει όλα τα παίρνει με [B]22 ευρώ[/B].

Τελευταία προσφορά, [B]20 ευρώ [/B]όλα μαζί.

Up…

Τελευταίo Up…