ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ Ταμπλατούρα + CD Blues Guitar 30?

ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ Ταμπλατούρα βιβλίο για εκμάθηση κιθάρας Blues με πολλές ασκήσεις και CD.