Πωλούνται CD (Rock, Metal)

Πωλούνται τα παρακάτω CD:

COLOR="#FF0000"[/COLOR]

Apocrypha - The Forgotten Scroll [Shrapnel] [SH 1034-2] ?8
Apocrypha - The Eyes of Time [Shrapnel] [SH 1039-2] ?8
Vicious Rumors - Soldiers of the Night [Shrapnel] [SH 1020-2] ?8
Vicious Rumors - Digital Dictator [Shrapnel] [SH 1033-2] ?8

Keel - Lay Down the Law [Shrapnel] [SH-1014] ?8
MARS - Project: Driver [Shrapnel] [SH-1028cd] ?8
Steeler - Steeler [Shrapnel] [SH-1007cd] ?8
Vinnie Vincent Invasion - Vinnie Vincent Invasion [Capitol] [7243581493-2-6] ?5

Greg Howe - Greg Howe [Shrapnel] [SH-1037-2] ?8
Joey Tafolla - Infra-Blue [Shrapnel] [SH-1050cd] ?8
Marty Friedman - Introduction [Shrapnel] [SH-1071-2] ?8
Paul Gilbert - Vibrato [Shrapnel] [SH1211-2] ?8

L.A. Guns - Cocked & Loaded [PolyGram/Vertigo] [838 592-2] ?5
Lita Ford - Lita [RCA] [6397-2-R] ?5
Ratt - Dancing Undercover [Atlantic] [781683-2] ?5
Blue Cheer - Vincebus Eruptum [Mercury] [314 514 685-2] ?5
Blue Οyster Cult - Agents of Fortune [Columbia/Legacy] [CK 85479] ?5
Return to Forever - Where Have I Known You Before [Verve] [825 206-2] ?5

Όλα τα CD είναι καινούρια (σφραγισμένα).

Πωλούνται τα παρακάτω CD:

[COLOR="#FF0000"]Κρατημένα[/COLOR]

Apocrypha - The Forgotten Scroll [Shrapnel] [SH 1034-2] [B]?8[/B]
Apocrypha - The Eyes of Time [Shrapnel] [SH 1039-2] [B]?8[/B]

Keel - Lay Down the Law [Shrapnel] [SH-1014] [B]?8[/B]
MARS - Project: Driver [Shrapnel] [SH-1028cd] [B]?8[/B]
Steeler - Steeler [Shrapnel] [SH-1007cd] [B]?8[/B]

Greg Howe - Greg Howe [Shrapnel] [SH-1037-2] [B]?8[/B]
Joey Tafolla - Infra-Blue [Shrapnel] [SH-1050cd] [B]?8[/B]
Marty Friedman - Introduction [Shrapnel] [SH-1071-2] [B]?8[/B]
Paul Gilbert - Vibrato [Shrapnel] [SH1211-2] [B]?8[/B]

[COLOR="#FF0000"]L.A. Guns - Cocked & Loaded [PolyGram/Vertigo] [838 592-2] [B]?5[/B]
Lita Ford - Lita [RCA] [6397-2-R] [B]?5[/B]
Ratt - Dancing Undercover [Atlantic] [781683-2] [B]?5[/B][/COLOR]
Blue Οyster Cult - Agents of Fortune [Columbia/Legacy] [CK 85479] [B]?5[/B]

Όλα τα CD είναι καινούρια (σφραγισμένα).

Πωλούνται τα παρακάτω CD:

Apocrypha - The Forgotten Scroll [Shrapnel] [SH 1034-2] [B]?8[/B]
Apocrypha - The Eyes of Time [Shrapnel] [SH 1039-2] [B]?8[/B]

Keel - Lay Down the Law [Shrapnel] [SH-1014] [B]?8[/B]
MARS - Project: Driver [Shrapnel] [SH-1028cd] [B]?8[/B]
Steeler - Steeler [Shrapnel] [SH-1007cd] [B]?8[/B]

Greg Howe - Greg Howe [Shrapnel] [SH-1037-2] [B]?8[/B]
Joey Tafolla - Infra-Blue [Shrapnel] [SH-1050cd] [B]?8[/B]
Marty Friedman - Introduction [Shrapnel] [SH-1071-2] [B]?8[/B]
Paul Gilbert - Vibrato [Shrapnel] [SH1211-2] [B]?8[/B]

Blue Οyster Cult - Agents of Fortune [Columbia/Legacy] [CK 85479] [B]?5[/B]

Όλα τα CD είναι καινούρια (σφραγισμένα).

Η τιμή για όλα τα CD μαζί είναι [B]?50[/B].