Ανταλλαγές cd

Ανταλλάσσονται τα παρακάτω

Old Man’s Child - Vermin (Σφραγισμένο)
Lordi - Get Heavy (Σφραγισμένο)
Medieval Demon - Necrotic Rituals From The Unholy Past (Άριστη Κατάσταση)
Tumulus Seraphim - Centenarians Divine Lunacy (Άριστη Κατάσταση)

Αν έχετε κάποιο διπλό ή κάτι που θέλετε να ξεφορτωθείτε, περάστε ελεύθερα :stuck_out_tongue:

up…

Ανταλλάσσονται τα παρακάτω

Old Man’s Child - Vermin (Σφραγισμένο)
Lordi - Get Heavy (Σφραγισμένο)
Medieval Demon - Necrotic Rituals From The Unholy Past (Άριστη Κατάσταση)
Tumulus Seraphim - Centenarians Divine Lunacy (Άριστη Κατάσταση)
Bleed The Sky - Paradigm In En tropy (Άριστη Κατάσταση)

Αν έχετε κάποιο διπλό ή κάτι που θέλετε να ξεφορτωθείτε, περάστε ελεύθερα