Καινούρια/άπαιχτα cd

Τσάμπα Πράμα :

Haemoth - Vice,Suffering and Destruction 5e
Deathrow - Primordial Lifecode 4e
End - End 5e
Desolation - Eternity of Hell 3e
Frostmoon Eclipse - Another Face of Hell 5e
Uncreation’s Dawn - Deathmarch Over Gods Kingdom 4e
The Shadow Order - Untold 4e