Ανταλλαγή cd

[FONT=Helvetica]Ανταλλάσσονται τα παρακάτω CD, λεπτομέρειες σε μήνυμα.
[/FONT]

[FONT=Helvetica]Alice In Chains - Dirt
Apocalyptica - Cult
Apocalyptica - Inquisition Symphony
Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening
Joe Satriani - Crystal Planet
Lunacy - Face No More
Megadeth - Rust In Piece (remastered)
Megadeth - Youthanasia (remastered)
Ministry - Rantology
Nevermore - Nevermore
Nevermore - Dreaming Neon Black
Pentagram - Turn To Stone
Rotting Christ - The Mystical Meeting
Slipknot - Iowa
Steve Miller Band - Italian X Rays
Steve Miller Band - Wild River
Uriah Heep - The Magician’s Birthday (remastered)
Yes - Friends and Relatives pt2[/FONT]

Rage - Perfect Man
Rage - Black In Mind/End Of All Days
Nevermore - Dead Heart In A Dead World

[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Έχω βάλει τιμές σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται για αγορά.

[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Alice In Chains - Dirt 4
Apocalyptica - Cult 5
Apocalyptica - Inquisition Symphony 5
Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening 4
Joe Satriani - Crystal Planet 4
Lunacy - Face No More 5
Ministry - Rantology 5
Nevermore - Nevermore 5
Nevermore - Dreaming Neon Black 5
Pentagram - Turn To Stone 5
Rage - Black In Mind/End Of All Days 8
Rotting Christ - The Mystical Meeting 4
Slipknot - Iowa 5
Steve Miller Band - Italian X Rays 4
Steve Miller Band - Wild River 4
Yes - Friends and Relatives pt2 5

[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Πώληση ή ανταλλαγή.

Alice In Chains - Dirt 4[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Apocalyptica - Cult 5[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Apocalyptica - Inquisition Symphony 5[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening 4[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Joe Satriani - Crystal Planet 4[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Ministry - Rantology 5[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Nevermore - Dreaming Neon Black 5[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Pentagram - Turn To Stone 5[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Rage - Black In Mind/End Of All Days 8[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Rotting Christ - The Mystical Meeting 4[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Steve Miller Band - Italian X Rays 4[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Steve Miller Band - Wild River 4[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Yes - Friends and Relatives pt2 5[/FONT][/COLOR]

Προσθήκες (Μονο ανταλλαγη).

[COLOR=#ff0000]3rd And The Mortal - In This Room[/COLOR]
Alice In Chains - Dirt
Apocalyptica - Cult
Apocalyptica - Inquisition Symphony
Axemaster - Awakening 1985 -1995 (Unisound)
Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening
Earth Wind And Fire - The Promise
Joe Satriani - Crystal Planet
[COLOR=#ff0000]King Diamond - The Puppet Master (CD & DVD)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]Lunacy - Face No More [/COLOR]
Manowar - Into Glory Ride
Manowar - Hail To England (digipak)
MD 45 - The Craving (remastered)
Mercyful Fate - In The Shadows
Ministry - Rantology
Nevermore - Dreaming Neon Black
Pentagram - Turn To Stone
Punk-O-Rama - Vol. 2
Rage - Black In Mind/End Of All Days
[COLOR=#ff0000]Rotting Christ - The Mystical Meeting [/COLOR]
Steve Miller Band - Italian X Rays
Steve Miller Band - Wild River
Suicidal Tendencies - F.N.G.
The Damned - Final Damnation (CD & DVD)
The Exploited - Troops Of Tomorrow
The Haunted - Warning Shots (2 CD)
Wolsbane - All Hell’s Breaking Loose…
Yes - Friends and Relatives pt2
[COLOR=#ff0000]Αλκινοος Ιωαννιδης - Οι Περιπετειες Ενος Προσκυνητη[/COLOR]

[COLOR=#333333]Update
[/COLOR][COLOR=#141823][FONT=Helvetica]Ανταλλάσσονται τα παρακάτω CD[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333]

Apocalyptica - Cult[/COLOR]
[COLOR=#333333]Apocalyptica - Inquisition Symphony [/COLOR]
[COLOR=#333333]Axemaster - Awakening 1985 -1995 (Unisound)[/COLOR]
[COLOR=#333333]Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening[/COLOR]
[COLOR=#333333]Earth Wind And Fire - The Promise[/COLOR]
[COLOR=#333333]Joe Satriani - Crystal Planet[/COLOR]
[COLOR=#333333]Manowar - Into Glory Ride[/COLOR]
[COLOR=#333333]Manowar - Hail To England (digipak)[/COLOR]
[COLOR=#333333]MD 45 - The Craving (remastered)[/COLOR]
[COLOR=#333333]Mercyful Fate - In The Shadows[/COLOR]
[COLOR=#333333]Ministry - Rantology [/COLOR]
[COLOR=#333333]Nevermore - Dreaming Neon Black [/COLOR]
[COLOR=#333333]Punk-O-Rama - Vol. 2[/COLOR]
[COLOR=#333333]Rage - Black In Mind/End Of All Days [/COLOR]
[COLOR=#333333]Steve Miller Band - Italian X Rays [/COLOR]
[COLOR=#333333]Steve Miller Band - Wild River [/COLOR]
[COLOR=#333333]Suicidal Tendencies - F.N.G.[/COLOR]
[COLOR=#333333]The Damned - Final Damnation (CD & DVD)[/COLOR]
[COLOR=#333333]The Exploited - Troops Of Tomorrow[/COLOR]
[COLOR=#333333]The Haunted - Warning Shots (2 CD)[/COLOR]
[COLOR=#333333]Wolsbane - All Hell’s Breaking Loose…[/COLOR]
[COLOR=#333333]Yes - Friends and Relatives pt2 [/COLOR]

[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Update

[/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333]Alice In Chains - Dirt [/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
Apocalyptica - Cult[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Apocalyptica - Inquisition Symphony [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Earth Wind And Fire - The Promise[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]MD 45 - The Craving (remastered)[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Mercyful Fate - In The Shadows[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Ministry - Rantology [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Nevermore - Dreaming Neon Black [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Punk-O-Rama - Vol. 2[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Steve Miller Band - Italian X Rays [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Steve Miller Band - Wild River [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Suicidal Tendencies - F.N.G.[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]The Damned - Final Damnation (CD & DVD)[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]The Exploited - Troops Of Tomorrow[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]The Haunted - Warning Shots (2 CD)[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Wolsbane - All Hell’s Breaking Loose…[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333]Yes - Friends and Relatives pt2[/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Update
Ανταλλαγή στα παρακάτω CD"

[/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Alice In Chains - Dirt [/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
[/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Apocalyptica - Inquisition Symphony [/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Earth Wind And Fire - The Promise[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]MD 45 - The Craving (remastered)[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Ministry - Rantology [/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Nevermore - Dreaming Neon Black
[/COLOR][/COLOR][/COLOR]No-Man - Together We’re Stranger
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Punk-O-Rama - Vol. 2[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Steve Miller Band - Italian X Rays [/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Steve Miller Band - Wild River [/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]The Damned - Final Damnation (CD & DVD)[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]The Exploited - Troops Of Tomorrow[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Wolsbane - All Hell’s Breaking Loose…[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Yes - Friends and Relatives pt2[/COLOR][/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]Update

[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#141823][FONT=helvetica]Alice In Chains - Dirt [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=helvetica]Apocalyptica - Inquisition Symphony[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=helvetica]Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening[/FONT][/COLOR][COLOR=#141823][FONT=helvetica]
Death - Individual Thought Patterns
Earth Wind And Fire - The Promise
MD 45 - The Craving (remastered)
Ministry - Rantology
Nevermore - Dreaming Neon Black
Punk-O-Rama - Vol. 2
Steve Miller Band - Italian X Rays
Steve Miller Band - Wild River
The Damned - Final Damnation (CD & DVD)
Yes - Friends and Relatives pt2

Angra - Lisbon (single)
Scorpions - Woman (single)
The Offspring - The Kids Aren’t Alright (single)
The Offspring - Why Don’t You Get A Job (single)[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#141823][FONT=helvetica]Update

Apocalyptica - Inquisition Symphony
Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening
Earth Wind And Fire - The Promise
MD 45 - The Craving (remastered)
Nevermore - Dreaming Neon Black
Punk-O-Rama - Vol. 2
Steve Miller Band - Italian X Rays
Steve Miller Band - Wild River
Angra - Lisbon (single)
Scorpions - Woman (single)
The Offspring - The Kids Aren’t Alright (single)
The Offspring - Why Don’t You Get A Job (single)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=helvetica]Manowar - Secrets Of Steel (VHS + Into Glory Ride), το Hail To England δεν υπάρχει.
[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#141823][FONT=helvetica]Aνταλλάσσονται τα παρακάτω CD
[/FONT][/COLOR][COLOR=#141823][FONT=helvetica]
Apocalyptica - Inquisition Symphony[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=helvetica]Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141823][FONT=helvetica]Dave Lombardo and Lorrenzo Arruga - Vivaldi: The Meeting[/FONT][/COLOR][COLOR=#141823][FONT=helvetica]
Earth Wind And Fire - The Promise
MD 45 - The Craving (remastered)
Nevermore - Dreaming Neon Black
Punk-O-Rama - Vol. 2
Steve Miller Band - Italian X Rays
Steve Miller Band - Wild River
Angra - Lisbon (single)
Scorpions - Woman (single)
The Offspring - The Kids Aren’t Alright (single)
The Offspring - Why Don’t You Get A Job (single)[/FONT][/COLOR]