ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Cd's 3-10 Euro

KISS - Music From The Elder (Rem. - 532-390-2 Mercury) 5
WARRANT - The Best Of (484012-2 Legacv) 3
RED HOT CHILLI PEPPERS - Stadium Arcadium DIGIPACK (49996-2 Warner Bros) 10
METALLICA - Frantic Cd-Single (9811514 Vertigo - Jewelcase Little Scratced) 4
DORO - Fight Lim. Digipack (087 74100 SPV) 6
EVERDOME - Tale Beyond Oblivion (HRCD 013 Heaven Cross) 4
THUNDER - Back Street Symphony (CDP 7 9 3614 2 EMI) 5
SUICIDAL TENDENCIES - Join The Army (242407777867562 Caroline/Little Scrath) 4
TAROT - Spell Of Iron/Follow The Darkness (BLR 3315 Blue Light) 10
MANILLA ROAD - Spiral Castle (RTD 314 7029.2 Iron Glory) 4
DIO - Lock Up The Wolves (846033-2 Vertigo) 7
ACCEPT - Balls To The Wall (Rem. - 74 321 932142 BMG) 4
RACER X - Live At The Whisky Snowball Of Doom (M 7064 2 Mascot) 5
EDDIE OJEDA - Axes To Axes DIGIPACK (BLR 100 Black Lotus) 3
ΡΗΓΜΑ-ΟΛΕΘΡΟΣ - Ολέθριο Ρήγμα (WOR 108 Wipeout) 10
TYPE O NEGATIVE - October Rust (8874 2 Roadrunner) 5
BLIND GUARDIAN - Night At The Opera (724381182529 Virgin) 6
SHY - Once Bitten…Twice Shy (1998 Rem. NM 030 Neat Metal) 10
OTEP - Sevas Tra DIGIPACK (7243 5 3334628 Capitol) 7
FU MANCHU - The Action Is Go (557 070 2 Mammoth) 4
SARISSA - Masters Of Sin (BLR O68 Black Lotus) 5
IRON MAIDEN - The Wickerman Cd-Single (72438886550 EMI - Jewlcase Broken) 10

Σε Περίπτωση Που Κάποιος Θελησει Να Τα Πάρει Όλα Είναι 100 Euro (-30 Euro Της Συνολικής Τιμής…

Επίσεις Πωλούνται Και Τα Παρακάτω:

AVRIL LAVINGE - Under My Skin (Artista) - 4
KINGDOM COME - Do You Like It (Polydor) - 5
PRIMAL FEAR - Primal Fear (Nuclear Blast) - 7
HAWKWIND - Epocheclipse (EMI) - 5
KISS - Destoyer (Rem. Mercury) - 5
KISS - Dressed To Kill (Rem. Mercury) - 5
BLACK SABBATH - Live Evil (Rem. Essential) - 5
BEASTIE BOYS - Licenced To Ill (Def Jam) - 6
FIREHOUSE - Firehouse (Epic) - 5
SLAYER - Diabolus In Musica (Columbia) - 6
MOTORHEAD - Snake Bite Love (SPV) - 5
MOTORHEAD - Overnight Sensation (SPV) - 5
MOTORHEAD - Ironfist (Castle) - 10
OMEN - Warning Of Danger (Restless/Metal Blade) - 20
WHITE LION - Mane Attraction (Atlantic) - 5
WARRANT - Cherry Pie (Columbia) - 5
CANDLEMASS - Epicus Doomicus Metallicus (Black Dragon) - 20
CANDLEMASS - Nightfall (Metal Blade/Restless) - 20
MISFITS - Famous Monsters (Roadrunner) - 6
MISFITS - American Phycho (Geffen) - 6
SCORPIONS - Blackout (Rem. EMI) - 5
VIXEN - Vixen (EMI) - 5
VIXEN - Rev It Up (Emi) - 5
BLACK EYED PEAS - Monkey Business (A&M) - 6
GARGOYLE - Gargoyle (New Renaissance Records) - 20

KISS - Music From The Elder (Rem. - 532-390-2 Mercury) 5
WARRANT - The Best Of (484012-2 Legacv) 3
RED HOT CHILLI PEPPERS - Stadium Arcadium DIGIPACK (49996-2 Warner Bros) 10
METALLICA - Frantic Cd-Single (9811514 Vertigo - Jewelcase Little Scratced) 4
DORO - Fight Lim. Digipack (087 74100 SPV) 6
EVERDOME - Tale Beyond Oblivion (HRCD 013 Heaven Cross) 4
THUNDER - Back Street Symphony (CDP 7 9 3614 2 EMI) 5
SUICIDAL TENDENCIES - Join The Army (242407777867562 Caroline/Little Scrath) 4
TAROT - Spell Of Iron/Follow The Darkness (BLR 3315 Blue Light) 10
MANILLA ROAD - Spiral Castle (RTD 314 7029.2 Iron Glory) 4
DIO - Lock Up The Wolves (846033-2 Vertigo) 7
ACCEPT - Balls To The Wall (Rem. - 74 321 932142 BMG) 4
RACER X - Live At The Whisky Snowball Of Doom (M 7064 2 Mascot) 5
EDDIE OJEDA - Axes To Axes DIGIPACK (BLR 100 Black Lotus) 3
ΡΗΓΜΑ-ΟΛΕΘΡΟΣ - Ολέθριο Ρήγμα (WOR 108 Wipeout) 10
TYPE O NEGATIVE - October Rust (8874 2 Roadrunner) 5
BLIND GUARDIAN - Night At The Opera (724381182529 Virgin) 6
SHY - Once Bitten…Twice Shy (1998 Rem. NM 030 Neat Metal) 10
OTEP - Sevas Tra DIGIPACK (7243 5 3334628 Capitol) 7
FU MANCHU - The Action Is Go (557 070 2 Mammoth) 4
SARISSA - Masters Of Sin (BLR O68 Black Lotus) 5
IRON MAIDEN - The Wickerman Cd-Single (72438886550 EMI - Jewlcase Broken) 10
AVRIL LAVINGE - Under My Skin (Artista) - 4
KINGDOM COME - Do You Like It (Polydor) - 5
PRIMAL FEAR - Primal Fear (Nuclear Blast) - 7
HAWKWIND - Epocheclipse (EMI) - 5
KISS - Destoyer (Rem. Mercury) - 5
KISS - Dressed To Kill (Rem. Mercury) - 5
BLACK SABBATH - Live Evil (Rem. Essential) - 5
BEASTIE BOYS - Licenced To Ill (Def Jam) - 6
FIREHOUSE - Firehouse (Epic) - 5
SLAYER - Diabolus In Musica (Columbia) - 6
MOTORHEAD - Snake Bite Love (SPV) - 5
MOTORHEAD - Overnight Sensation (SPV) - 5
MOTORHEAD - Ironfist (Castle) - 10
OMEN - Warning Of Danger (Restless/Metal Blade) - 20
WHITE LION - Mane Attraction (Atlantic) - 5
WARRANT - Cherry Pie (Columbia) - 5
CANDLEMASS - Epicus Doomicus Metallicus (Black Dragon) - 20 - ΠΩΛΗΘΗΚΕ -
CANDLEMASS - Nightfall (Metal Blade/Restless) - 20
MISFITS - Famous Monsters (Roadrunner) - 6
MISFITS - American Phycho (Geffen) - 6
SCORPIONS - Blackout (Rem. EMI) - 5
VIXEN - Vixen (EMI) - 5
VIXEN - Rev It Up (Emi) - 5
BLACK EYED PEAS - Monkey Business (A&M) - 6
GARGOYLE - Gargoyle (New Renaissance Records) - 20

ΈΦΥΓΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

EVERDOME - Tale Beyond Oblivion (HRCD 013 Heaven Cross) 4
MANILLA ROAD - Spiral Castle (RTD 314 7029.2 Iron Glory) 4
ACCEPT - Balls To The Wall (Rem. - 74 321 932142 BMG) 4
FU MANCHU - The Action Is Go (557 070 2 Mammoth) 4
IRON MAIDEN - The Wickerman Cd-Single (72438886550 EMI - Jewlcase Broken) 10
MOTORHEAD - Snake Bite Love (SPV) - 5
MOTORHEAD - Overnight Sensation (SPV) - 5
OMEN - Warning Of Danger (Restless/Metal Blade) - 20
CANDLEMASS - Epicus Doomicus Metallicus (Black Dragon) - 20
SCORPIONS - Blackout (Rem. EMI) - 5

ΕΠΙΣΕΙΣ ΕΦΥΓΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

KISS - Music From The Elder (Rem. - 532-390-2 Mercury) 5
WARRANT - The Best Of (484012-2 Legacv) 3
THUNDER - Back Street Symphony (CDP 7 9 3614 2 EMI) 5
SUICIDAL TENDENCIES - Join The Army (242407777867562 Caroline/Little Scrath) 4
TAROT - Spell Of Iron/Follow The Darkness (BLR 3315 Blue Light) 10
EDDIE OJEDA - Axes To Axes DIGIPACK (BLR 100 Black Lotus) 3
SHY - Once Bitten…Twice Shy (1998 Rem. NM 030 Neat Metal) 10
SARISSA - Masters Of Sin (BLR O68 Black Lotus) 5
KINGDOM COME - Do You Like It (Polydor) - 5
KISS - Destoyer (Rem. Mercury) - 5
KISS - Dressed To Kill (Rem. Mercury) - 5
BLACK SABBATH - Live Evil (Rem. Essential) - 5
WHITE LION - Mane Attraction (Atlantic) - 5
WARRANT - Cherry Pie (Columbia) - 5
MISFITS - Famous Monsters (Roadrunner) - 6
MISFITS - American Phycho (Geffen) - 6
VIXEN - Vixen (EMI) - 5

EXOYN MEINEI AKOMA ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ:

RED HOT CHILLI PEPPERS - Stadium Arcadium DIGIPACK (49996-2 Warner Bros) 10
METALLICA - Frantic Cd-Single (9811514 Vertigo - Jewelcase Little Scratced) 4
DORO - Fight Lim. Digipack (087 74100 SPV) 6
DIO - Lock Up The Wolves (846033-2 Vertigo) 7
RACER X - Live At The Whisky Snowball Of Doom (M 7064 2 Mascot) 5
ΡΗΓΜΑ-ΟΛΕΘΡΟΣ - Ολέθριο Ρήγμα (WOR 108 Wipeout) 10
TYPE O NEGATIVE - October Rust (8874 2 Roadrunner) 5
BLIND GUARDIAN - Night At The Opera (724381182529 Virgin) 6
OTEP - Sevas Tra DIGIPACK (7243 5 3334628 Capitol) 7
AVRIL LAVINGE - Under My Skin (Artista) - 4
PRIMAL FEAR - Primal Fear (Nuclear Blast) - 7
HAWKWIND - Epocheclipse (EMI) - 5
BEASTIE BOYS - Licenced To Ill (Def Jam) - 6
SLAYER - Diabolus In Musica (Columbia) - 6
MOTORHEAD - Ironfist (Castle) - 10
CANDLEMASS - Nightfall (Metal Blade/Restless) - 20
VIXEN - Rev It Up (Emi) - 5
BLACK EYED PEAS - Monkey Business (A&M) - 6
GARGOYLE - Gargoyle (New Renaissance Records) - 20

ΕΠΙΣΕΙΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

FIREHOUSE - Firehouse (Epic) - 5
DEF LEPPARD - Pyromania (Vertigo) - 5
JOURNEY - Frontiers (Columbia) - 5
TOBRUK - Wild On The Run (Majestic) - 10
SKID ROW - Skid Row (Atlantic) - 5
WARLOCK - Triumph And Agony (Vertigo) - 5
DOKKEN - Back For The Attack (Electra) - 5
ANTHRAX - Among The Living (Island Records) - 5
FROBIDDEN - Forbidden Evil (Century Media) - 5
SODOM - In The Sign Of Evil/Obsessed By Cruelty (SPV) - 5
AGENT STEEL - Sceptics Apocalypse (Century Media) - 10
TOXIC - World Circus DIGIPACK (Limit. N.1261/2000 Roadrunner) - 10
REALEASED ANGER - Faces Of Fate (Eat Metal) - 5
LIZZY BORDEN - Love You To Pieces (Metal Blade) - 15
DIAMOND HEAD - Living On Borrowed Time (Japan Edition Warner/Pioneer) - 15
CIRITH UNGOL - Frost And Fire (Metal Blade) - 10
ADRAMELCH - Adramelch (Warlord/Unisound) - 3
NEVERMORE - Nevermore (Century Media) - 6
MADNESS - One Step Beyond (Rem. Virgin) - 5
JET - Get Born (Electra) - 5
HEART - Best Of (Epic) - 3

Θενξ ρε! Εμπιστευτείτε τον

Σου ρχετε pm γι αυτά:D

ΠΩΛΗΘΗΚΕ:

REALEASED ANGER - Faces Of Fate (Eat Metal) - 5

ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΕΙΣ:

ANTHRAX - Among The Living (Island Records) - 5
SODOM - In The Sign Of Evil/Obsessed By Cruelty (SPV) - 5

Πριν λίγη ώρα πήρα το Released Anger. Όλα υπερκομπλε, μια χαρά συνεννόηση και γνωρισα και τη μορφάρα travolta:D

thanks a lot imperium μια χαρα σε ευχαριστο για τα καλα σου λογια και αμα δινεις κατι πες μου αμα ειναι να βρεθουμε

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΩΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΥΤΕ ΕΙΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΧΘΕΣ…ΕΙΜΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΚΑΙ CD 12 ΧΡΟΝΙΑ.

ΜΕ ΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΩ ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΡΙΑ ΜΟΥ - ΜΕΙΝΑΜΕ/ΝΕ ΑΡΚΕΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ…!!!

ΕΠΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ…ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ.

ΕΧΩ ΗΔΗ ΧΑΡΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΑ ΕΚΑΝΑ ΣΚΟΝΤΟ, ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΜΕ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ…

ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΕΙΣ, ΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ…

ΔΙΑΒΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΩ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΙ ΗΘΕΛΕ Ο ΦΙΛΟς Η ΦΙΛΙ ΝΑ ΤΟΥ ΤΑ ΣΚΩΤΩΣΕΙ 3 ΕΥΡΩ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΖΑΜΠΑ ΧΑΡΙΣΜΑ ΠΩΣ ΤΟ ΛΕΝΕ ΕΓΩ ΕΤΣΙ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΟΡΑΣΑ 7 ΒΙΝΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΑ ΜΟΝΟ ΤΑ 6 (30ΕΥΡΩ)ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΩΡΑ ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ??? ΚΑΙ ΠΑΛΙ THANKSΓΙΑ ΤΑ ΒΙΝΥΛΙΑ

δεν απαντησα στον savagepumpkin και απαντω σε εσενα φιλε μου travolta.
και φυσικα δεν τα ζητησα 3 ευρω, ουτε τζαμπα, τα cdακια. απλα απο 36 που κανανε να μου τα αφηνε 30 ευρω.
αν αυτο ειναι εκμεταλλευση[SPOILER]ΤΟΤΕ ΝΑΙ ΚΥΡΙΟΙ , ΕΙΜΑΙ Ο ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΨΑΧΝΕΤΕ[/SPOILER]
δεν θελω να το συνεχισω αλλο…:metal:

Σειρά thanks και πάλι…:stuck_out_tongue:

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΣ ΟΤΙ ΘΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΟΠΙΚ ΟΤΑΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΘΕΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ…
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΙ ΖΗΤΗΣΕΣ…

‘’…γεια σου φιλαρακι. αυτα μπορεις να μου τα αφησεις 35 ευρω?

DORO - Fight Lim. Digipack (087 74100 SPV) 6
FIREHOUSE - Firehouse (Epic) - 5
WARLOCK - Triumph And Agony (Vertigo) - 5
AGENT STEEL - Sceptics Apocalypse (Century Media) - 10
TOXIC - World Circus DIGIPACK (Limit. N.1261/2000 Roadrunner) - 10
CIRITH UNGOL - Frost And Fire (Metal Blade) - 10’’

MOY ZHTAΣ: DORO DIGIPACK/TOXIC DIGIPACK LΙΜΙΤΕD - CIRITH UNGOL AGENT STEEL PROTES EKDOSEIS KAI FIREHOUSE WARLOCK…ZHTΩΝΤΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΚΟΨΩ 11 EURO, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΑΝ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΔΩΡΟ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ CD ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ? ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΝ ΛΕΣ ΟΤΙ ΘΕΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΑ ΠΩΣ ΟΙ ΕΚΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΑΧΑ ΣΕ ΣΥΚΓΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΓΑΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΕΙΣ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΦΘΗΝΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ, ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΡΩΝΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ…

EXOYN MEINEI AKOMA ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ:

RED HOT CHILLI PEPPERS - Stadium Arcadium DIGIPACK (49996-2 Warner Bros) 10
METALLICA - Frantic Cd-Single (9811514 Vertigo - Jewelcase Little Scratced) 4
DORO - Fight Lim. Digipack (087 74100 SPV) 6
DIO - Lock Up The Wolves (846033-2 Vertigo) 7
RACER X - Live At The Whisky Snowball Of Doom (M 7064 2 Mascot) 5
ΡΗΓΜΑ-ΟΛΕΘΡΟΣ - Ολέθριο Ρήγμα (WOR 108 Wipeout) 10
TYPE O NEGATIVE - October Rust (8874 2 Roadrunner) 5
BLIND GUARDIAN - Night At The Opera (724381182529 Virgin) 6
OTEP - Sevas Tra DIGIPACK (7243 5 3334628 Capitol) 7
AVRIL LAVINGE - Under My Skin (Artista) - 4
PRIMAL FEAR - Primal Fear (Nuclear Blast) - 7
HAWKWIND - Epocheclipse (EMI) - 5
BEASTIE BOYS - Licenced To Ill (Def Jam) - 6
SLAYER - Diabolus In Musica (Columbia) - 6
MOTORHEAD - Ironfist (Castle) - 10
CANDLEMASS - Nightfall (Metal Blade/Restless) - 20
VIXEN - Rev It Up (Emi) - 5
BLACK EYED PEAS - Monkey Business (A&M) - 6
GARGOYLE - Gargoyle (New Renaissance Records) - 20
FIREHOUSE - Firehouse (Epic) - 5
DEF LEPPARD - Pyromania (Vertigo) - 5
JOURNEY - Frontiers (Columbia) - 5
TOBRUK - Wild On The Run (Majestic) - 10
SKID ROW - Skid Row (Atlantic) - 5
WARLOCK - Triumph And Agony (Vertigo) - 5
DOKKEN - Back For The Attack (Electra) - 5
FROBIDDEN - Forbidden Evil (Century Media) - 5
AGENT STEEL - Sceptics Apocalypse (Century Media) - 10
TOXIC - World Circus DIGIPACK (Limit. N.1261/2000 Roadrunner) - 10
LIZZY BORDEN - Love You To Pieces (Metal Blade) - 15
DIAMOND HEAD - Living On Borrowed Time (Japan Edition Warner/Pioneer) - 15
CIRITH UNGOL - Frost And Fire (Metal Blade) - 10
ADRAMELCH - Adramelch (Warlord/Unisound) - 3
NEVERMORE - Nevermore (Century Media) - 6
MADNESS - One Step Beyond (Rem. Virgin) - 5
JET - Get Born (Electra) - 5
HEART - Best Of (Epic) - 3

δεν διαφωνω μαζι σου, αυτο ηταν το πρωτο pm που σου εστειλα. και η απαντηση σου ηταν Kalispera, ta cd pou mou egrapses kostizoun 46 euro, den einai polla na sou kopso 11 euro, otan mesa exeis dialeksei protes ekdoseis agent steel kai cirith ungol, kai toxik digipack numbered kai doro digipack?
apla prospathise na ertheis kai ligo stin thesi mou, esi tha ta edines? ego pistevo pos ta sigekrimena gia 10 euro to ena einai pera apo to fthina…
kapoia cd kostizoun pano apo 5 euro epeidi anaferontai se sillektes…

lipamai, ma den mporo na sou ta doso stin timi pou mou aneferes…

το δευτερο pm που σου εστειλα ηταν διαφωνω οριζοντιως και καθετως μαζι σου, αλλα οκ ξεχασε το.
αν βγαλουμε το toxik τα υπολοιπα τα αφηνεις 30 ευρω?
και η απαντηση σου ηταν Eisai o protos anthropos pou tou poulao kati kai den thelo na tou kopso oute ena evro, lipamai ma den mporo na se eksipiretiso…
pistevo pos oi times anagrafontai ksekathara, exei diafora to na se eksipiretiso apo to na me ekmetalefteis…
tha se parakalousa na koitakseis se kapoion allo ta cd pou se endiaferoun, ekei opou tha ta vreis kai stin timi pou tha ta thes…
στο τριτο pm που σου εστειλα απαντηση δεν πηρα το να μου κοψεις κατι απο τα cdακια που θελω, πιστευω οτι δεν ειναι τοσο τραγικο.
να μου λες οτι ειμαι ο πρωτος που δεν θελεις να του κοψεις ουτε ενα ευρω και οτι σε εκμεταλλευομαι, τοτε ενας απο τους δυο μας εχει σημαντικο προβλημα.
anyway, οι τιμες σου στα βινυλια ηταν πολυ καλες, καλο σου βραδυ

ασχημα δεν νομιζω οτι σου μιλησα καθολου, εσυ ειχες απο την αρχη της συζητησης ειρωνια. μαλλον εσυ πρεπει να σεβεσαι και ειδικα καποιον που ηταν προθυμος να αγορασει τα cd σου.
υ.γ. δεν ηξερα οτι υπαρχουν και νομοι στις αγοροπωλησιες δισκων και cd.

ζηταω πραγματικα συγνωμη απο οσους πιστευουν οτι τους κουρασα:metal: