Πακέτο CD's - Antaeus, Darkthrone, Dead Congregation, Immortal, Mgla, Virus

Πωλούνται τα παρακάτω CD μόνο ως πακέτο, όχι ξεχωριστά. Με εξαίρεση 2-3 τα υπόλοιπα δεν έχουν παίξει ποτέ. To grading είναι booklet/CD.

Antaeus ? De Principii Evangelikum (Osmose, 2002) NM/NM
Cobolt 60 ? Meat Hook Ballet (Head Not Found, 2002) NM/EX+
Darkthrone ? Sardonic Wrath (Moonfog, 2004) NM/NM
Dead Congregation ? Graves Of The Archangels (Nuclear War Now, 2008 ) NM/NM
Dragonlord - Rapture (Spitfire,2001) NM/NM
Drastus ? Serpent’s Chalice (End All Life, 2009, DIGI) VG/NM
Gehenna ? WW (Moonfog, 2005) NM/NM
Immortal ? Blizzard Beasts (Moonfog, Repress, Matte) NM/VG+
In Slaughter Natives ? Enter Now The World (Cold Meat Industry, 2004) NM/NM
Incantation ? Decimate Christendom (Listenable, 2004, No Slipcase) NM/NM
King Diamond ? Abigail II: The Revenge (Metal Blade, 2002) NM/NM
Mgla - Groza (Northern Heritage, 2008 ) NM/NM
Nefandus ? Death Holy Death (Left Light Emanations, 2009) NM/NM
Ondskapt ? Arisen From The Ashes (Osmose, 2010) NM/NM
Ruins Of Beverast, The ? Unlock The Shrine (Van, 2004, Repress) NM/NM
Virus - Carheart (Jester, 2003) NM/NM
Virus - The Black Flux (Season of Mist, 2008, DIGI) NM/NM

Όλα μαζί 140 ευρώ.
Αθήνα, PM

uuup :roll: