Χαρίζονται CDs από Hammer και Invader

Χαρίζονται καμιά 25-αριά CDs συλλογές από Metal Hammer και Metal Invader (τέλη 90’s), όλα μαζί, μερικά με φθαρμένα jewel cases.

Περιοχή ΚΑΤ.

εχεις πμ

Ισχύει, δεν έχουν δοθεί ακόμα.