Ανταλλαγή CDs/LPs

Ψάχνω κυρίως το FLEURETY(Nor) - ‘Department Of Apocalyptic Affairs’ CD, Supernal Music, 2000.

CD
DAMNATION(Pol) - ‘Rebel Souls’ Digipak, Last Epitaph Records, 1996 [VG++/EX++]
DESTRUCTION(Ger) - ‘Mad Butcher / Eternal Devastation’, Steamhammer Records, 1988 [EX/EX++]
DESTRUCTION(Ger) - ‘Sentence Of Death / Infernal Overkill’ Steamhammer Records, 1988 [EX/EX++]
GHOSTORM(Ltu) - ‘Frozen In Fire’, Black Mark Productions, 1995 [EX++/EX++]
MY DYING BRIDE(UK) - ‘Turn Loose The Swans’, Peaceville Records, 1993 [VG/EX]
NECRONY(Swe) - ‘Pathological Performancies’ CD, Poserslaughter Records, 1993 [EX++/NM]
SODOM(Ger) - ‘Marooned Live’, Steamhammer Records, 1994 [VG/EX]
SODOM(Ger) - ‘M-16’, Steamhammer Records, 2001 [m/m]

LP
EYEHATEGOD(USA) - ‘In The Name Of Suffering’ 12" LP, Intellectual Convulsion, 1990
GRIEF(USA) - ‘Dismal’ 12" MLP, Grievance Records, 1992
GRIEF(USA) / 13(USA) Split 7" EP, Parasitic Records, 2006
GRIEF(USA) - ‘Come To Grief’ 2x12" LP, Throne Records, 2008
GRIEF(USA) - ‘Miserably Ever After’ 2x12" LP, Pessimiser Records / Theologian Records, 1996
GRIEF(USA) - ‘Torso’ 2x12" LP, Pessimiser Records, 1998
GRIEF(USA) - ’ …And Man Will Become The Hunted’ 2x12" LP, Throne Records, 2009
GRIEF(USA) - ‘European Tour’ 7" EP, Alerta Antifascista, 2008
OWL(USA) - ‘Feaster From he Stars / Stone Loner’ 7" EP, Tombs In The Valley Productions, 2012 [M/M]
OWL(USA) - ‘Owl’ 12" LP, Magick Hermit Records / Lummox Records(Tour Edition), 2012 [NM/M]
SKITSYSTEM(Swe) - ‘Grå Värld / Svarta Tankar’ LP Havoc Records, 2004 [VG+/NM]
UZALA(USA) - ‘Uzala’ 12" LP(??? e??f???), At War With False Noise, 2012 [-/NM]
VAGINALMASSAKER(Swe) / REST IN PAIN(Ger) split 7", Regurgitated Semen Records, 1994 [VG/VG]

Όσα δεν έχουν τιμή, είναι μόνο για ανταλλαγή

UPDATE

UPDATE

UPDATE

^^^^^^^^^

UPDATE

UPDATE

UPDATE

UPDATE

UPDATE

UPDATE

UPDATE