Πώληση Σπάνια CDs

Πώληση των παρακάτω (όλα καλή κατάσταση, όλα σε jewel case):

Guano Apes - Dodel Up MCD (with promo sticker) 4
Clawfinger - Out to Get me MCD (with promo sticker) 5
Clawfinger - Nothig going on MCD (with promo sticker) 5

HIM - Pretending MCD (with promo sticker) 5
Rhapsody - Holy Thunderforce MCD 5
Guns n’ Roses - Sympathy for the Devil MCD 5
Megadeth - Holy Wars… UK MCD 10
Entwine - New Dawn MCD (with promo sticker) 4
Blind Passengers - Grey Sunday MCD (with promo sticker) 4
Halford - Resurrection Box 15

Nuclear Blast - Hot Tunes compilation (for DJ only - sale forbidden) with Danzig, The Kovenant, Agathodaimon, Evereve, Satyricon) 4
ή δώρο σε όποιον πάρει τουλάχιστον 3 από τα παραπάνω

Με ενδιαφέρουν και ανταλλαγές με Heavy/power

'Ολα 45 Ευρώ να αδειάζουμε χώρο!!
Περιμένω ΠΜ

Απάνω…

Τα Clawfinger κρατημένα.

Τελικά όλα διαθέσιμα:

Guano Apes - Dodel Up MCD (with promo sticker) 4
Clawfinger - Out to Get me MCD (with promo sticker) 5
Clawfinger - Nothig going on MCD (with promo sticker) 5
HIM - Pretending MCD (with promo sticker) 5
Rhapsody - Holy Thunderforce MCD 5
Guns n’ Roses - Sympathy for the Devil MCD 5
Megadeth - Holy Wars… UK MCD 10
Entwine - New Dawn MCD (with promo sticker) 4
Blind Passengers - Grey Sunday MCD (with promo sticker) 4
Halford - Resurrection Box 15

Nuclear Blast - Hot Tunes compilation (for DJ only - sale forbidden) with Danzig, The Kovenant, Agathodaimon, Evereve, Satyricon) 4
ή δώρο σε όποιον πάρει τουλάχιστον 3 από τα παραπάνω