Πώληση CDs-Μόνο για Σαλονίκη

Πωλούνται τα εξής 2:

Machine Head - The Blackening (5 E)
Municipal Waste - The Art of Partying (5 Ε)

Και τα 2 σε άριστη κατάσταση.
μόνο για Θεσσαλονίκη.

up!!!

uuuuupppp!!!

uuuuup!