Πωλούνται ή ανταλλάσσονται cds

My dying bride - The Voice of the wretched 5
Death - Live In L.A. 5

Πωλούνται τα παραπάνω ή ανταλάσσονται. Μη διστάσετε να προτείνετε πράγματα για ανταλλαγές. Χέρι με χέρι Αθήνα

Έγινε το trade, thanks