Πωλείται Εισιτήριο για την συναυλία Crippled Black Phoenix 15?

Ότι λέει ο τίτλος…

άιντεεεε

γράφτο και στο ιβέντ στο fb

το έκανα Στέλιο αλλά τίποτα

το έχεις ακόμα;