Εξοριστοι & crush lp

ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ-19 35ΕΥΡΩ
CRUSH-KINGDOM OF THE KINGS 45 ΕΥΡΩ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΨΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ