Death brutal death grind cds 5 ευρω το ενα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ CDS ΠΡΟΣ 5 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΟΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 3-4 CDS ΚΑΙ ΠΑΝΩ.
ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΕ P.M…
Abdicate - Forged In Ruin (Butchered, Sevared Records - BR-019/SR-095, SR-095)
Acheron - Lex Talionis / Satanic Victory (Blackend - BLACK006CD)
Adnauseam - Live Of Lies, Despite And Demise (Independent Sickness - IS002)
Agiel - Dark Pantheons Again Will Reign (Unique Leader Records - ULR60006-2)
Anal Of Blast* - Vaginal Vempire (Nightfall Terrorizer Records - NF TR 003)
Animals Killing People - Human Hunting Season (Goregiastic Records - GR 011)
Anoxia - Intense Killings (Pathos Productions - PP 006 CD)
Artery Eruption - Gouging Out Eyes Of Mutilated Infants (Goregiastic Records - GR 019)
Atrocious Abnormality - Echoes Of The Rotting (Comatose Music - coma 023)
Atrocity (2) - Infected / The Art Of Death (Powerage - PRAGE006CD)
Avulsion (2) - Indoctrination Into The Cult Of Death (Deathgasm Records - DG-10)
Beyond Fatal - Sanctuary In Misery (Bloodsoaked Records - BR003)
Beyond Fatal - The Demon Eulogy (Forever Underground - none)
Black Sabbath - Mob Rules
Blastomycosis - The Putrid Smell Within (CDN Records - none)
Blood Of Christ (3) - …A Dream To Remember (CDN Records - CDN011)
Bound And Gagged - Fornicate The Gutted (United Guttural Records - UGR 018)
Bowels Out - Enlightenment Through Dismemberment (CDN Records - CDN012)
Brain Drill - Apocalyptic Feasting (Metal Blade Records - 3984-14657-2)
Burial (5) - Divinity Through Eradication (Metal Wrestling Alliance Records - MWA 004)
Burial (5) - Enlightened With Pain (Lost Disciple Records - LDRF008CD)
Cerebral Hemorrhage - Exempting Reality (Mutilated Records - MRCD 002)
Cianide - Gods Of Death (Hells Headbangers - HELLS 070)
Cianide - Hell’s Rebirth (From Beyond Productions - FBP-040)
Corprophemia - Arrived In Pieces (CDN Records - CDN 016)
Corpulate - Boundless Expansion (Comatose Music - coma 021)
Coven (5) - Worship New Gods (Hot Metal Records - 4809-98 445)
Criminal Element (2) - Career Criminal (Emetic Records - EME024)
Crucifiction - Portals To The Beyond (Cryptia Productions - none)
Cryptopsy - Once Was Not (Century Media - CM 77542-2)
Cyanosis (2) - Conceiving Abhorrence (Amputated Vein Records - AVR024)
Dahmer - The Studio Sessions - Discography (Grind It! Records - GIT-006)
Darkthrone - Goatlord (Moonfog Productions, Moonfog Productions - Fog 013, FOG 013)
Dead For Days - Creating Murderous Domain (United Guttural Records - UGR 026)
Dead For Days - Disassociated From Reality (Epitomite Productions - EP 014-08)
Dead For Ten Weeks - Bloodline Detriment (Unmatched Brutality Records - UBR 60023-2)
Deaden - Displaying The Art Of Carnage (Epitomite Productions - EP 003-06)
Deaden - Hymns Of The Sick (United Guttural Records - UGR 001)
Death Of Millions - Frozen (Dies Irae Productions - DAY001 CD)
Death Of Millions - Statistics And Tragedy (Blackend - BLACK050CD)
Debodified - Utopia In The Eyes Of A Beast (Comatose Music - coma 003)
Decrepit Birth - …And Time Begins (Unique Leader Records - ULR 60014-2)
Decrepit Birth - Diminishing Between Worlds (Unique Leader Records - ULR 60041-2)
Deepred - Prophetic Luster (Blunt Force Records - BFR005)
Demonicon - Bloodlust (The Root Of All Evil - ROE-037)
Deranged - Plainfield Cemetery (Listenable Records - POSH 040)
Diabolic (2) - Chaos In Hell / Possessed By Death (Deathgasm Records - DG-045)
Diabolic (2) - Excisions Of Exorcisms (Deathgasm Records - DG-059)
Diabolic (2) - Infinity Through Purification (Olympic Recordings (2) - OLY 0234-2)
Diabolic (2) - Subterraneal Magnitude (Hammerheart Records - HHR101)
Diabolic (2) - Vengeance Ascending (Olympic Recordings (2) - OLYPRO 0223)
Disfigured (2) - Blistering Of The Mouth (Comatose Music - COMA 027)
Disgorge (2) - Gore Blessed To The Worms (Xtreem Music - XM 041 CD)
Disgorged / Withered Earth - The Unspeakable Revived / Abolish In Thorns (Sevared Records - SR-006)
Disinter - As We Burn (Morbid Records (2) - MR 107)
Disinter - Demonic Portraiture (Morbid Records (2), SPV GmbH - MR 090, CD 085-09252)
Disinter - Desecrated (Pulverizer Records - none)
Disinter - Welcome To Oblivion (Deadsun Records - DSR006)
Domination Through Impurity - Essence Of Brutality (Comatose Music - coma 011)
Drawn And Quartered - Extermination Revelry (Moribund Records - Dead 45 CD)
Drawn And Quartered - Return Of The Black Death (Moribund Records - DEAD 53 CD)
Drawn And Quartered - To Kill Is Human (Moribund Records - DEAD 00 CD)
Dyscrasia - Septical Stomach-Pumped Remnants (United Guttural Records - UGR 027)
Embalmer - 13 Faces Of Death (Pathos Productions - PP 013 CD)
Embalmer - There Was Blood Everywhere (Relapse Records - RR 6970-2)
Embludgeoned / Human Filleted - Embludgeoned / Human Filleted (Sevared Records - SR-039)
Embryonic Devourment - Fear Of Reality Exceeds Fantasy (DeepSend Records - DSR 031)
Enter Self - Awaken In Agony (Lost Disciple Records - LDRF009CD)
Eternal Ruin / Leukorrhea - Denied Existence (Amputated Vein Records - AVR006)
Evil Incarnate - Blood Of The Saints (Deathgasm Records - DG-02)
Evil Incarnate - Waiting For His Return (Hells Headbangers - HELLS 005)
Eviscerated (2) - Gorging On Rotting Entrails (Sevared Records - SR45)
Exploding Zombies - Several Severed Heads (Emetic Records - EMETIC 11202)
Fleshtized - Here Among Thorns (Forever Underground - FU009)
Goratory - Orgasm Induced Diarrhea (Amputated Vein Records - AVR002)
Goreality - Perverse Depraved Indifference (Pathos Productions - PP 014 CD)
Gored - Incinerate The Vanquished (Forever Underground - FU026)
Goretrade - Perception Of Hate (From Beyond Productions - FBP-058)
Harakiri (2) - Twilight Of The Idols (Willowtip - WT014)
Hate Eternal - Conquering The Throne (Wicked World - WICK 06CD)
Heaps of Dead - Deceased Dismembered And Left To Decay (CDN Records - CDN018CD)
Human Artifacts - The Principles Of Sickness (Comatose Music - coma 020)
Human Excoriation - Virulent Infestation (Crematorium Records - CR002)
Human Filleted - Hideous Sculptures Of The Dead (Crematorium Records - CR003)
Human Filleted - Packaged Human Meat (Brute! Productions - BRU10)
Impurity (3) - Of Lust And War (Butchered Records - BR-006)
Impurity (3) - Unearthly Affinity (Nuclear Winter Records - NWR 009)
Incarrion - Into The Exposed Abyss (United Guttural Records - UGR 017)
Incestuous - Brass Knuckle Abortion (United Guttural Records - UGR 010)
Infamy (2) / Christ Denied - The Blood Shall Flow / Got What He Deserved (Blackend - BLACK058DCD)
Infernal Dominion - Salvation Through Infinite Suffering (Burning Dogma Records - BDR11)
Infliction - Denouncing The Flesh (Dead World Syndicate Records - DWSR 0002)
Infliction - Trails Of Obliteration (Revenge Productions - RVP 19)
Ingurgitate - Blackest Origins (Comatose Music - coma 006)
Ingurgitate - Bleeding His Sacred Kingship (Ossuary Industries - OI-04)
Inherit Disease - Procreating An Apocalypse (Unique Leader Records - ULR 60036-2)
Jungle Rot - Fueled By Hate (Coyote Records (5) - COY 11 - 05)
Jungle Rot - Kill On Command (Victory Records - VR644)
Jungle Rot - War Zone (Crash Music - CMU 61177)
Jungle Rot - What Horrors Await (Napalm Records - NPR 282)
Lead (2) - Meditation Of Flesh (Not On Label (Lead (2) Self-released) - none)
Legion (20) - Conqueror (Dark Horizon Records - DHR 005)
Leukorrhea - Hatefucked And Tortured (Forever Underground - FU006)
Lividity - The Age Of Clitoral Decay (United Guttural Records - UGR 009)
Lividity - To Desecrate And Defile (Epitomite Productions - EP - 018 - 09)
Lividity - Used, Abused, And Left For Dead (Epitomite Productions - EP-002-06)
Lust Of Decay - Kingdom Of Corpses (Comatose Music - coma 007)
Lust Of Decay - Purity Through Dismemberment (Comatose Music - coma 014)
Malevolent Creation - Eternal (Pavement Music - 76962-32220-2)
Malevolent Creation - In Cold Blood (Pavement Music - 76962-32258-2)
Malevolent Creation - Joe Black (Pavement Music - 72445-15013-2)
Malevolent Creation - The Will To Kill (Arctic Music Group - 80501-92209-2)
Malevolent Creation - Warkult (Nuclear Blast - NB 1293-2)
Malignancy - Cross Species Transmutation (United Guttural Records - UGR024)
Malignancy - Inhuman Grotesqueries (Willowtip - WT052)
Malignancy - Intrauterine Cannibalism (United Guttural Records - UGR004)
Malignancy - Motivated By Hunger (United Guttural Records - UG011)
Mass Psychosis - Necroporno (Still Dead Productions - SDP 001CD)
Molested Senses - No Friends Here (Still Dead Productions - SDP CD-03108)
Monstrosity - Rise To Power (Conquest Music (2) - CM 2 5124)
Monstrosity - Spiritual Apocalypse (Metal Blade Records - 3984-14607-2)
Mortal Decay - Cadaver Art (Unique Leader Records - ULR 60025-2)
Mortal Decay - Forensic (Unique Leader Records - ULR60007-2)
Mortal Decay - Sickening Erotic Fanaticism (Unique Leader Records - ULR60024-2)
Mortal Torment, Sufferatory, Demise (7), Unburied - Slamseason Split 3 (Coyote Records - COY 65-09)
Mutilated - Devirginated Genital Pulp (Forever Underground - FU018)
Necrotic Disgorgement - Suffocated In Shrinkwrap (Comatose Music - coma 010)
Oppressor - Elements Of Corrosion (Olympic Recordings (2) - 008 633 135-2)
Oppressor - Solstice Of Oppression (Crash Music - 80402-61019-2)
Opprobrium - Discerning Forces (Nuclear Blast, Nuclear Blast - NB 462-2, 27361 64622)
Origin (7) - Antithesis (Relapse Records - RR 7002-2)
Origin (7) - Informis Infinitas Inhumanitas (Relapse Records - RR 6531-2)
Origin (7) - Origin (Relapse Records - RR 6447-2)
Origin (7) - Echoes Of Decimation (Relapse Records - RR 6637-2)
Pessimist - Blood For The Gods (Lost Disciple Records - LDRF006CD)
Pessimist - Cult Of The Initiated (Lost Disciple Records - LDRF002CD)
Pessimist - Slaughtering The Faithful (Lost Disciple Records - LDRF 014)
Proclamation - Advent Of The Black Omen (Nuclear War Now! Productions, Ross Bay Cult - ANTI-GOTH 050, COMMAND 001)
Proclamation - Execration Of Cruel Bestiality (Nuclear War Now! Productions, Ross Bay Cult - ANTI-GOTH 128, COMMAND 003)
Proclamation - Messiah Of Darkness And Impurity (Nuclear War Now! Productions, Ross Bay Cult - ANTI-GOTH 088, COMMAND 002)
Pustulated - Haematoma (Goregiastic Records - GR 020)
Pustulated - Inherited Cryptorchidism (Goregiastic Records - GR 004)
Pustulated - Pathognomonic Purulency (Brutalized Records, Goregiastic Records - BR001, GR001)
Putrilage - Devouring The Gutted (Forever Underground - FU010)
Reprobation - The Colour Of Gore (Forever Underground - FU001.5)
Reprobation - Undoing Creation (Forever Underground, Forever Underground - FU0014, FU014)
Sadistic Mutilation - Psychopath’s Aberrations (Gore And Blood Productions - GBP004)
Saprogenic - Ichneumonid (Forever Underground - FU029)
Saprogenic - The Wet Sound Of Flesh On Concrete (DeepSend Records - DSR 010)
Scattered Remnants - Indulgence In Masochism (DeepSend Records - DSR 003)
Sepsism - Distorting The Mortal Visage (Sevared Records - SR 088)
Sepsism - To Prevail In Disgust (From Beyond Productions - FBP-012)
Severance (3) - Progression Towards Purgatory (Sevared Records, Burning Dogma Records - SR-084, BDR-13)
Severance (3) - Suffering In Humanity (Goregiastic Records - GR 024)
Severance (3) - What Lies Ahead… (Sevared Records, Burning Dogma Records - SR-021, BDR-4)
Severe Torture - Feasting On Blood (Hammerheart Records - HHR 109)
Severed Remains - A Display Of Those Defiled (Comatose Music - COMA 005)
Severed Savior - Brutality Is Law (Unique Leader Records - ULR 60011-2)
Severed Savior - Servile Insurrection (Willowtip - WT-065)
Shredded Corpse - Exhumed And Molested Reissue + Demos (Extremist Records - EXR 024)
Sinister - Hate & Bastard Saints (Nuclear Blast, Nuclear Blast - NB 644-2, 27361 66442)
Sintury - Disgorging The Dead (Inherited Suffering Records - ISR001)
Sorrow (2) - Forgotten Sunrise (R/C Records - RCD 9261)
Spinecast - Disease Of Worthlessness (Not On Label - none)
Suture - Morbid Sculpture Demo[n]ology (Amputated Vein Records - AVR012)
Suture - Skeletal Vortex (Unmatched Brutality Records - UBR 60027-2)
Tears Of Decay - Redemption (Cudgel - CUD 006)
Teratism (2) - Service For The Damned (Pathos Productions - PP 007 CD)
Thorazine (2) - Geneticide (Deathgasm Records - DG-08)
Ton (5) - Blind Follower / Point Of View (Pathos Productions - PP 003 CD)
Ton (5) - Plague (Seething Records - SR-001)
Unhallowed (3) - Punchfucking Blasphemy (Not On Label (Unhallowed (3) Self-released) - PFB001)
Vile - The New Age Of Chaos (Unique Leader Records - ULR60028-2)
Wasteform - Crushing The Reviled (Nice To Eat You Records - NTEY 017)
Wasteform - Ignorance Through Sovereignty (Xtreem Music - XM 012 CD)
Withered Earth - Forgotten Sunrise (Cryptic Soul Production - CSP012CD)
Withered Earth - Into The Deepest Wounds (Olympic Recordings (2) - OLY0218-2)