Πώληση - Ανταλλαγή Death SS

Ψάχνω:
Death SS - Horned God of the Witches 2LP (red vinyl) !!!

Πώληση - Ανταλλαγή:

12"
DEATH SS - Resurrection 2LP + CD (sealed) 27
DEATH SS - In Death … GF LP (Svart) new 25
DEATH SS ? The Cursed Concert (Horror Records) PD new 12
DEATH SS ? The Cursed Concert (Contempo GF) VG++/VG++ 35
Steve Sylvester (+Paul Chain) - Free Man Picture Disc with Poster 2012 reissue 333 copies new 15

7?
DEATH SS - Lady of Babylon 7" EP (ltd 200) black vinyl etched 8
DEATH SS - Panic (Edit version) / Talloow Doll 7" EP (ltd 200) black vinyl 8
DEATH SS ? Der Golem (ltd 200 with handsigned photo) 5

CDs
DEATH SS - Darkest Night (CD+DVD) sealed 15
DEATH SS - Resurrection Digi CD (sealed) 15
DEATH SS - BARON SAMEDI - LUCIFER RISING REC. ? DIGI CD ? LR 509 sealed 9
DEATH SS ? TRANSYLVANIA - LUCIFER RISING REC. - CDS - LR 519 VG+ 7
DEATH SS - BLACK MASS - LUCIFER RISING REC. - CD - LR 504 VG+ 7
DEATH SS - Do What Thou Wilt (Russian IronD) VG+ 20

Έφυγε:
DEATH SS - Panic (Edit version) / Talloow Doll 7" EP (ltd 200) black vinyl 8

Διαθέσιμα:

12"
DEATH SS - Resurrection 2LP + CD (sealed) 27
DEATH SS - In Death … GF LP (Svart) new 25
DEATH SS ? The Cursed Concert (Horror Records) PD new 12
DEATH SS ? The Cursed Concert (Contempo GF) VG++/VG++ 35
Steve Sylvester (+Paul Chain) - Free Man Picture Disc with Poster 2012 reissue 333 copies new 15

7?
DEATH SS - Lady of Babylon 7" EP (ltd 200) black vinyl etched 8
DEATH SS ? Der Golem (ltd 200 with handsigned photo) 5

CDs
DEATH SS - Darkest Night (CD+DVD) sealed 15
DEATH SS - Resurrection Digi CD (sealed) 15
DEATH SS - BARON SAMEDI - LUCIFER RISING REC. ? DIGI CD ? LR 509 sealed 9
DEATH SS ? TRANSYLVANIA - LUCIFER RISING REC. - CDS - LR 519 VG+ 7
DEATH SS - BLACK MASS - LUCIFER RISING REC. - CD - LR 504 VG+ 7
DEATH SS - Do What Thou Wilt (Russian IronD) VG+ 20

ΠΜ για πληροφορίες

Διαθέσιμα:

12"
DEATH SS - Resurrection 2LP + CD (sealed) 27
DEATH SS - In Death … GF LP (Svart) new 25
DEATH SS ? The Cursed Concert (Horror Records) PD new 12
DEATH SS ? The Cursed Concert (Contempo GF) VG++/VG++ 35
Steve Sylvester (+Paul Chain) - Free Man Picture Disc with Poster 2012 reissue 333 copies new 15

7?
DEATH SS - Lady of Babylon 7" EP (ltd 200) black vinyl etched 8
DEATH SS ? Der Golem (ltd 200 with handsigned photo) 5

CDs
DEATH SS - Darkest Night (CD+DVD) sealed 15
DEATH SS - Resurrection Digi CD (sealed) 15
DEATH SS - BARON SAMEDI - LUCIFER RISING REC. ? DIGI CD ? LR 509 sealed 9
DEATH SS ? TRANSYLVANIA - LUCIFER RISING REC. - CDS - LR 519 VG+ 7
DEATH SS - BLACK MASS - LUCIFER RISING REC. - CD - LR 504 VG+ 7
DEATH SS - Do What Thou Wilt (Russian IronD) VG+ 20

ΠΜ για πληροφορίες

Διαθέσιμα:

12"
DEATH SS - Resurrection 2LP + CD (sealed) 27
DEATH SS - In Death … GF LP (Svart) new 25
DEATH SS ? The Cursed Concert (Horror Records) PD new 12
DEATH SS ? The Cursed Concert (Contempo GF) VG++/VG++ 35
Steve Sylvester (+Paul Chain) - Free Man Picture Disc with Poster 2012 reissue 333 copies new 15

7?
DEATH SS - Lady of Babylon 7" EP (ltd 200) black vinyl etched 8
DEATH SS ? Der Golem (ltd 200 with handsigned photo) 5

CDs
DEATH SS - Darkest Night (CD+DVD) sealed 15
DEATH SS - Resurrection Digi CD (sealed) 15
DEATH SS - BARON SAMEDI - LUCIFER RISING REC. ? DIGI CD ? LR 509 sealed 9
DEATH SS ? TRANSYLVANIA - LUCIFER RISING REC. - CDS - LR 519 VG+ 7
DEATH SS - BLACK MASS - LUCIFER RISING REC. - CD - LR 504 VG+ 7
DEATH SS - Do What Thou Wilt (Russian IronD) VG+ 20