Εχουμε developpers εδώ τριγύρω;

Τα μέλη των Galliard ένα ένα ξαναχτυπούν.
Κάποιος (εγώ) έκατσα και ηχογράφησα το εξής πολύ καμμένο τραγούδι. “Το τραγούδι του Project Manager” για developpers… καείτε… Μπορείτε να το ακούσετε και να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ κλικ κλικ κλικ κλικ εδώ.

Α… Και περιμένω και σχόλια…