Έρευνα για το e-betting στην Ελλάδα

Καλημέρα παλικάρια ,

Είμαι φοιτητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και κάνω έρευνα για betting στο ιντερνετ
στα σπόρ στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μου . Πρέπει να συγκεντρώσω αρκετά ερωτηματολόγια (300) και είναι δύσκολο. :-k

Οποιος στοιχηματίζει online αν μπορεί να διαθέσει 3 λεπτά του πολύτιμου χρόνου του , για συμπλήρωση του κάτωθι ερωτηματολογίου!

Ευχαριστώ !!!

Βασίλης

https://www.surveymonkey.com/s/MW7W69P