Πωλούνται εισιτήρια για Earthless+Tuber 12/11/2014 @ An Club

Λόγω ταξιδιού στο εξωτερικό στις 9/11, οπότε όποιος θέλει καλό είναι μέχρι τότε να μου το πει.

12?, από τα πρώτα, η τιμή τώρα είναι στα 18 ευρώ, όσο θα έχουν και στην πόρτα ( αν περισσέψουν :wink: )

[SIZE=5]edit: GONE[/SIZE]