Πωλείται κιθάρα Fender Strat

πωλείται η fender strat deluxe lonestar alpine white mexico αγρατζούνιστη 450e…αγορασμενη τελη του 2010!

http://www.google.gr/imgres?hl=el&sa=X&biw=1440&bih=799&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=fM0nI-7xwCp0NM:&imgrefurl=http://www.dv247.com/guitars/fender-deluxe-lone-star-stratocaster-arctic-white--46337&docid=voUfosjBEQF55M&imgurl=http://www.dv247.com/assets/products/46337_l.jpg&w=1026&h=1026&ei=okRWT-iOD4jc4QSwkYWUCg&zoom=1&iact=hc&vpx=437&vpy=144&dur=711&hovh=225&hovw=225&tx=99&ty=127&sig=116888492923576716696&page=1&tbnh=152&tbnw=152&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:3,s:0